Jandarma bünyesinde çalışmakta olan güvenlik korucularıözlük haklarının yetersiz olduğunu, zor şartlarda çalıştıklarını belirterek düzenlemeler yapılmasını talep ediyor. Maddi ve manevi yükümlülüğü yüksek bir iş yapan korucular mevcut çalışma şartları altında ezildiklerini belirtiyor. Birçok mecrada yetkililere seslenerek özlük haklarında bir düzenleme yapılmasını talep ediyor. 

Ehliyet affı mağdurları için son durum ne? Ehliyet affı mağdurları için son durum ne?

Maaşlarının en düşük memur maaşından çok daha düşük olduğunu belirten güvenlik korucuları yaptıkları işin tehlikesi ve çalışma koşullarının yanında hak ettikleri ücreti ve özlük haklarına sahip olamadıklarını belirtiyor.

Bulundukları bölgelerde vatanı koruyan güvenlik korucuları mevcut çalışma şartlarında haksızlığa uğradıklarını belirterek bir düzenleme yapılmasını istiyor. 

Özlük hakları taleplerinin yanı sıra emekli olan güvenlik korucularının yerinin doldurulamaması da tepki çekiyor. Güvenlik korucuları, emekli olan korucuların yerine oğullarının ya da kardeşlerinin geçmesini talep ediyor. Çalışma şartlarından memnun olmayan güvenlik korucuları birçok mecrada yetkililere seslenerek bir düzenleme yapılmasını talep ediyor.

Güvenlik Korucularının Özlük Hakları Konusundaki Talepleri

1. Özlük hakları konusunda kapsamlı bir șekilde 657 sayılı devlet memurları kanununa tabi tutulması.

  a) 657 DMK'da 4A Kadro
  b) Maaș ve sigorta kolunun 4C'ye bağlanması
  c) İlk okul, orta okul ve lise, ön lisans ve lisans mezunları arasında 1 derece farkın olması
  d) Derece ve Kademenin verilmesi
  e) 3600 ek göstergenin verilmesi
  f) Yan ödemenin verllmesi
  g) Özel Hizmet tazminatının verilmesi
  h) Maaşlarının en düşük memur maaşındak çok daha düşük olmaması
   ı) Emeklilikte emeklilik ikramiyesi
   i) Görev (iașe) ücretlerinin günlük 640 gösterge üzerinden verilmesi
   k) Yol ücretinin yerel taksi ücreti üzerinden verilmesi (Örneğin 5 km 50 TL)
   l) Halihazirda 225 gösterge üzerinden verilen operasyon ücretinin günlük 600 göstergeye yükseltilmesi
  m) Terör tazminatının verilmesi

2. 50 ile 55 yaşlarında 15 yıllık sigortalılık süresi olanların isteğe bağlı emeklilik hakkının verilmesi
a) Halihazırda zorunlu olan 55 yaşında emekliliğin devam etmesi
b) Emekll olanların, şartlar tutan varsa kadrosunun bir oğluna verilmesi

3. Güncel Güvenlik Korucusu Kanunu