Sözcü yazarı Uğur Dündar’a konuşan İlker Başbuğ’un konuşmasından satır başları:

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a saldırı girişimi KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a saldırı girişimi

"6 Şubat 2023 günkü deprem felaketi karşısında yaşadığımız eksiklikleri ve yetersizlikleri süratle tespit etmek ve bu noksanlıkları giderici çareleri hemen almak zorundayız. Bilim insanlarımıza göre; maalesef başta İstanbul olmak üzere İzmir gibi büyük illerimizde de deprem tehlikesi vardır. Bu depremlere hazırlıklı olamazsak, karşılaşacağımız sonuçlar bugünkünden daha ağır olabilir. Felaketin yıkıma uğrattığı bölgede çok önemli şehirlerimiz var. Bu şehirlerimiz, ekonomik, sosyal, tarihsel ve kültürel açıdan emsalsiz yöreler. Bu şehirlerimizdeki; sosyal, ekonomik, tarihsel, kültürel ve demografik yapıya zarar vermeden, bu yapıların değişimine neden olmadan onarmalıyız, yenilemeliyiz.

Tarihsel, kültürel ve demografik yapısıyla Hatay, coğrafi konumuyla da stratejik bir önemdedir. Hatay, Türkiye'ye Doğu Akdeniz'de bir durum üstünlüğü sağlamaktadır. İskenderun Körfezini adeta bir Türk Körfezi haline getirmektedir. Diğer şehirlerimizde olduğu gibi bu güzel şehrimizden de göçler yaşanmaktadır. İnsanlar göç etmektedir. Ancak bu göç edenlerin uygun şartların oluşumu ile geriye dönüşleri sağlanmalıdır. Hatay'ın demografik yapısında değişime neden olabilecek sonuçlardan kaçınılması, zorunludur. Hayatidir. Bu bizim aynı zamanda Atatürk'e karşı olan bir borcumuzdur."