Kamu Kurumları ve KİT'lerde (Kamu İktisadi Teşebbüs) çalışan Mühendisler 2015 yılından itibaren, çeşitli gerekçelerle, iş sözleşmesine dayalı olarak 4857 sayılı İş Kanunu'na tabi personel olarak alınmaktadır. Ancak kamuda işçi olarak istihdam edilip sonradan mühendislik diplomasına hak kazanan kamu işçileri, İşçi Mühendis kadrosuna alınmamaktadır.

4857 İş Kanununda işçilerin görevde yükselmesini engelleyici madde veya kanun, KHK vb. yoktur. Kamuda ki bu işçiler branşında uzman olmalarına rağmen işçi mühendislik kadrosuna çeşitli nedenlerle intibakları yapılmamaktadır. T.C Devlet Demiryolları, Karayolları Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri, TEİAŞ, MSB bağlı TSK Fabrikaları gibi Kamu ve KİT Kurumlarında çalışan işçilerden mühendislik fakültesini bitiren işçilerin gerekli olan mühendislik intibakları yapılmamakta ve işçi mühendislik kadrosuna geçirilmemektedir.

Devlet kurumlarında 2015 yılından itibaren alınan İşçi Mühendis kadrosu çalışan meslektaşları gibi mesleklerinin ve unvanlarının gereği ołan müdürlüklerde, uygun pozisyonlarda çalışmamakta, meslekleriyle ilgili toplantılara, seminerlere, eğitimlere katılamamakta ve bu haklardan mahrum kalmaktadır. Devlete mali yük getirmeyecek İntibak taleplerinin yerine getirilip, işçi mühendis kadrosunda çalıştırılmaları gerekmektedir.

Konuya ilişkin kanu teklifleri verilmiştir;

İşsiz kalmak istemeyen TYP işçilerine müjdeli haber gelecek mi? İşsiz kalmak istemeyen TYP işçilerine müjdeli haber gelecek mi?