Türkiye İş Kurumu’nun (İŞKUR) toplum yararına programlarına (TYP) katılanlar, dokuz aylık sürede beş güne kadar ücretsiz izin kullanabilecekler. Bu sürenin aşılması halinde programdan çıkartılacaklar.

Uzun süredir işsiz olan ve istihdamında zorluk çekilen kişilerin çalışma alışkanlığı ve disiplininden uzaklaşmalarını engellemek için geçici işlerde çalıştırılmalarını amaçlayan, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından hazırlanan Toplum Yararına Programların Yürütülmesine İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandı.

Resmi Gazete’deki karara göre, programda ücretsiz izin süresi daha önce 14 gün iken, yeni yönetmelik ile beş  güne indirildi.

Sağlık sorunları, evlenme, doğum ve birinci derece hısımlarının vefatı ve benzeri durumlar da beş günlük ücretsiz izin kapsamında değerlendirilecek.

CHP'li Özgür Özer'den EYT yorumu CHP'li Özgür Özer'den EYT yorumu

5510 Sayılı Kanuna göre iş kazası ve meslek hastalığı kapsamına giren sağlık sorunları hariç, herhangi bir nedenle beş günlük izin süresinin aşılması halinde ilişikleri kesilerek programdan çıkartılacaklar. Bu durumda, hastalanmaları halinde en geç beş gün içinde iyileşemezlerse geçici de olsa para kazanabildikleri işlerini kaybedecekler.

İlk defa 2008 krizinden sonra uygulanmaya başlayan toplum yararına program (TYP) kapsamında, İŞKUR, söz konusu kişileri çevre temizliği, kamusal altyapının yenilenmesi, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda çevre düzenlemesi, bakım onarım ve temizlik işleri yapılması, restorasyon, tarihi ve kültürel mirasın korunması, ağaçlandırma, park düzenlemesi, erozyonu önleme çalışmaları gibi işlerde istihdam edilmelerini sağlıyor. Bu şekilde istihdam edilen işçi sayısı bazı yıllarda 500 bine ulaştı, 2021 yılında ise 72 bin kişi istihdam edildi.