İŞKUR, kendi işini kurmak isteyenlere 90 bin, eski hükümlülere ise 70 bin liraya varan hibe desteği vereceğini duyurdu.

Kendi işinin patronu olmak isteyen engelli ve eski hükümlülere yönelik hibe desteği hakkında ayrıntılı bilgi veren İl Müdürü Aslan,  Engelli ve Eski hükümlü Çalıştırmayan İşverenlerden Tahsil Edilen İdari Para Cezalarını Kullanmaya Yetkili Komisyonca,  kendi işini kurmak isteyen ve en az yüzde 40 oranında engelli raporu olan engelli kişilere, en çok 90 bin TL’ye kadar DESTEK verilebileceğini söyledi.  Yine eski hükümlü olup, kendi işini kurmak isteyenlere de projesi onaylanması halinde en çok 70 bin TL’ye kadar hibe desteği verilebileceğini belirtti. Engelliler için; Kuruluş işlemleri desteği: İşyeri kuruluşu için yapılan resmi işlemler, onaylar, izinler,  ruhsatlar ve sigorta gibi masraflar için belge karşılığı olmak üzere en fazla 5.000 TL.

İŞLETME GİDERİ DESTEĞİ

Sözleşme imza tarihinden sonra 12 ay süre ile belge karşılığı olarak işletme giderlerinin (su, elektrik, iletişim, ısınma, kira ve tanıtım) en fazla yüzde 60’ını geçmeyecek şekilde yıllık toplamda Tarım ve Hayvancılık Sektöründeki projelere en fazla 9 bin TL’ye kadar, diğer sektörlerde yıllık toplamda en fazla 15 bin TL’ye kadar destek sunulmaktadır. ,

DEMİRBAŞ DESTEĞİ

Sözleşme imza tarihinden itibaren 12 ay boyunca belge karşılığı olmak üzere işletmenin temel faaliyet alanı ile ilgili makine, teçhizat, yazılım, donanım, ofis malzemesi gibi maliyetler için vergiler dahil; Tarım ve Hayvancılık Sektöründeki projelere en fazla 56 bin TL, diğer sektörlerde ise en fazla 70 bin TL’ye kadar destek sunulmaktadır. Engelli hibe desteği kapsamında işini kuracak proje sahiplerinden; Tarım ve Hayvancılık sektöründe faaliyette bulunacaklar toplamda en çok 70 bin TL’ye kadar, diğer sektörlerde faaliyette bulunacaklar ise toplamda en çok 90 bin TL’ye kadar hibe desteğinden yararlanabileceklerdir. Eski Hükümlüler için; Adalet Bakanlığı’nın ilgili birimleri tarafından yapılan başvuru sonrasında bütçe imkanları doğrultusunda kaynak tahsis edilmesi uygun görülen projelere; tarım ve hayvancılık sektörüne yönelik projelere en fazla 55 bin TL’ye kadar, diğer sektörlerdeki projelere en fazla 70 bin TL’ye kadar kurulacak işyeri için gerekli olan giderleri kapsayan “kuruluş desteği” verilecektir” dedi.

Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı başvurusu şartları neler? Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı başvurusu şartları neler?

“HİBE RAKAMI EN FAZLA 150 BİN TL OLABİLECEK”

Aslan, “Korumalı İşyeri Projeleri için(Zihinsel ve Psikolojik Engelli);  Korumalı işyerinin kapasitesinin artırılması için gerekli olan sermayenin yüzde 60’ı kuruluş tarihinden itibaren bir yıl içerisinde hibe olarak tahsis edilmektedir. Hibe rakamı en fazla 150 bin TL olabilecektir. Verilecek destek ile korumalı işyeri için gerekli olan makine, donanım, demirbaş ve bunlara ait sarf malzemesi giderleri karşılanabilecektir.  Proje başlangıcından itibaren korumalı işyerinde çalışacak engelli işçilerin ücret giderleri, brüt asgari ücret üzerinden ilk bir yıl boyunca Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırmayan İşverenlerden Tahsil Edilen İdari Para Cezalarını Kullanmaya Yetkili Komisyona Dair Yönetmeliğe göre kurulan komisyon tarafından desteklenmektedir.  İşletme giderleri desteği olarak da; Sözleşme imza tarihinden itibaren bir yıl boyunca işletme giderlerinin (su, elektrik, ısınma, iletişim, tanınırlık) fatura bedellerinin yüzde 60’ı desteklenecektir. “ dedi.

BAŞVURULAR 9 ARALIK’TA BİTİYOR

Aslan, “Engelli Kendi İşini Kurma Hibe Desteği başvuruları en geç 9 Aralık 2022 tarihi gün sonuna (23:59’a) kadar e-Devlet üzerinden online olarak yapılabilecektir. Diğer projeler (Eski Hükümlü Kendi İşini Kurma Projeleri ve Korumalı İşyeri Projeleri) ise 9 Aralık 2022 mesai bitimine kadar İl Müdürlüğümüze veya Hizmet Merkezlerimize teslim edilmesi gerekmektedir. Eski Hükümlü projeleri, proje sahipleri tarafından değil, bizzat Denetimli Serbestlik Müdürlükleri veya Koruma Kurulları tarafından teslim edilecektir. Hibeden faydalanmak isteyen vatandaşlarımızın projelerini mevzuata uygun olarak, Engelli Çalıştırmayan İşverenlerden Tahsil Edilen Ceza Paralarını Kullanmaya Yetkili Komisyona sunulmak üzere 9 Aralık 2022 tarihine kadar İl Müdürlüğümüze veya Hizmet Merkezlerimize sunmaları gerektiğini ifade ederek, konu ile ilgili ayrıntılı bilgi almak isteyen vatandaşlarımız, İl Müdürlüğümüz ve Hizmet Merkezlerimizde görevli ilgili personellerden detaylı bilgi alabilirler” diye konuştu.