Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından bir son dakika açıklaması yapıldı ve itfaiye eri kadrosunda istihdam etmek üzere kamu personeli alımı yapılacağına yer verildi.

55 KPSS ile yapılacak personel alımına baktığımızda başvuruların bugün başladığı ve başvuru yapmak isteyen adayların başvuru formu, evraklar ile birlikte şahsen başvuru yapması gerektiği görülüyor.

200 İTFAİYE ERİ ALIMI ŞARTLARI

İlana başvuruda bulunacak adaylarda aranna şartlar şu şekilde:

Türk Vatandaşı olmak,

- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış
olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine
karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye
kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan
kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

- Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle, askerlikle ilgisi bulunmamak veya
askerlik çağına gelmemiş bulunmak yada askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik
hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,

 İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartların taşımak,

- İlan edilen İtfaiye Eri kadroları için, mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını
taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2022 yılı Kamu Personel Seçme Sınavından
(KPSS) alım yapılacak kadroların karsısındaki puan türünden, belirtilen asgari KPSS
puanını almış olmak,

- 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra
Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 15/A maddesinde yer alan özel şartlara göre, İtfaiye
Eri kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk
ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60
metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10
kg’dan fazla fark olmamak. Boy ve kilo tespitleri Belediyemizce yapılacaktır.

- Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.

- 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve
tablonun nitelik kısmında belirtilen en az (B) veya en az (C) sınıfı sürücü belgesine
sahip olmak,

Sağlık açısından kapalı mekan, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla
itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmaları,

- Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle
çıkarılmış olmamak.

İŞKUR'dan iş arayanlar için istihdam çalışması başlatılacak! İŞKUR'dan iş arayanlar için istihdam çalışması başlatılacak!

BAŞVURU FORMU

İlana başvurular şahsen alınıyor. Adaylar başvuru formu ve aşağıdaki evraklarla birlikte müracaatını Konya Büyükşehir Belediye
Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı, Konevi Mahallesi, Millet Caddesi
Konya Büyükşehir Belediyesi Konevi Ek Hizmet Binası No:14 Meram/KONYA adresine şahsen yapacak. Başvuru sırasında boy kilo ölçümü yapılacağı için başvurular şahsen alınıyor.

1. Nüfus cüzdanı aslı veya Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,
2. Diploma veya Mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek
kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir),
3. Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz
edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir),
4. Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri
Belediyemizce tasdik edilebilir),
5. KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan barkodlu bilgisayar çıktısı,
6. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
7. Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
8. 2 adet fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak),
9. Hangi kadroya başvuru yaptığına ilişkin dilekçe, (Adaylar şartlarını sağladığı yalnızca
bir kadroya başvuru yapacaktır.)