EYT yasasının yürürlüğe girmesinin ardından birçok vatandaş emeklilik hakkına sahip oldu. Ancak EYT düzenlemesinin 1999 öncesini kapsaması nedeniyle çoğu vatandaş çok az bir süre ile emeklilik hakkını kaçırmış oldu. 

Kademeli emeklilik, sigortalı olarak çalışan bireylerin belirli bir yaş ve prim gün sayısına ulaştıklarında kısmi olarak emekli olmalarını sağlayan bir sistemdir.

Staj ve Çıraklık mağdurlarından Özgür Özel'e çağrı! Staj ve Çıraklık mağdurlarından Özgür Özel'e çağrı!

EYT düzenlemesiyle emekli olamayan 2000 sonrası SGK mağdurları EYT'den emekli olan kişilerle aynı süre sınırında çalışmış olmalarına rağmen emeklilik hakkına erişemiyor. Bu yüzden aynı prim günü ve yaş şartını yerine getiren kişiler eşit koşullarda emekli olmayı talep ediyorlar.

Yaşamı boyunca emeklilik hakkı kazanmak için aynı zaman dilimini harcamış olan vatandaşlar emeklilik sistemindeki adaletsizliğin giderilmesi için kademeli emeklilik sistemini talep ediyor. Vatandaşlar, daha esnek ve adil bir emeklilik sistemi için seslerini yükseltmeye devam ediyorlar.

EMADDER Emeklilikte Adalet Derneği Başkanı Mihriban Uğurlu, tüm vatandaşların eşit haklara sahip olması ve SGK sistemine kademeli olarak dahil olmaları için mücadelesine devam ediyor.