Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından bir son dakika açıklaması yapıldı ve zabıta memuru kadrosunda istihdam edilmek üzere personel alımı yapılacağı açıklandı.

SGK, 75 uzman yardımcısı alacak! SGK, 75 uzman yardımcısı alacak!

KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

1.    Türk vatandaşı olmak.
2.    Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
3.    Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
4.    Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
5.    Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak.
6.    İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI

1.    İlan edilen zabıta memuru kadro unvanı için mezun olunan okul itibariyle öğrenim şartlarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak kadroların karşısında belirtilen (önlisans 2022-KPSS P93, lisans 2022- KPSS P3) puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanı almış olmak.
2.     657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre, zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması. Boy ve kilo tespitleri Belediyemizce yapılacaktır. (Boy ve kilo tespitleri Belediyemizce başvuru evrakları teslim alınmadan önce yapılacaktır.)
3.    Sınavın yapılacağı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.
4.    13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve tablonun nitelik kısmında belirtilen en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
5.    Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik nedeniyle çıkarılmış olmamak.

Zabıta memuru alımı kadrosuna yapılacak olan personel alımında başvurular 4 Aralık ile 8 Aralık tarihleri arasında belediyeye şahsen yapılacak.