Düzenleme, "Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi"nin Resmi Gazete'de yayımlanması ile hayata geçirildi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in kamuda tasarruf düzenlemeleri kapsamında belirttiği defterdarlıkların ve vergi dairesi başkanlıklarının birleştirilmesi adımı bu kararname ile uygulanmaya başlandı.

Yeni düzenlemeye göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı taşra teşkilatında sunulan hizmetler, Gelir İdaresi Başkanlığı'na bağlı olarak kurulan defterdarlıklar bünyesinde yürütülecek.

Defterdarlıkların görev ve fonksiyonlarında meydana gelen azalmalar ve taşrada sunulan hizmetlerin ağırlıklı olarak vergi hizmetlerinden oluşması dikkate alınarak, yeni defterdarlıklar GİB'e bağlı olarak kuruldu.

52 İLDE YENİ DEFTERDARLIKLAR KURULDU

Kararnameye göre, 29 ilde bulunan vergi dairesi başkanlıkları defterdarlığa dönüştürüldü ve bulundukları ilin ismini aldı. Bu ilerdeki vergi dairesi başkanları artık defterdar unvanına sahip olacak. Vergi dairesi başkanlığı bulunmayan 52 ilde ise yeni defterdarlıklar kuruldu. Böylece GİB, ülke genelinde tek tip örgüt yapısına kavuştu.

Düzenlemeyle, Bakanlık taşra teşkilatında bulunan Muhasebat ve Muhakemat birimlerinin görevleri korunarak doğrudan Gelir İdaresi Başkanlığı'na tabi defterdara bağlı çalışmaları sağlandı.

DEFTERDARLIKLAR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIKLARININ GÖREVLERİNİ ÜSTLENECEK

Defterdar, taşrada Bakanlığın en büyük memuru ve il ile bağlı ilçeler teşkilatının amiri sıfatına sahip olacak.

Defterdarlık Personel Müdürlüğü kaldırıldı ve bu müdürlüğün görevleri, GİB taşra teşkilatının ilgili müdürlüğü tarafından yerine getirilecek.

Yeni defterdarlıklar, vergi dairesi başkanlıklarının görev ve yetkilerini üstlenecek.

İstanbul'da bulunan ve vergi dairesi fonksiyonlarına sahip olan Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı kaldırıldı. Bu başkanlığa bağlı mükellefler, GİB tarafından belirlenecek yeni vergi dairesine aktarılacak veya yeni bir vergi dairesi kurulacak.

1 EYLÜL'DE YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Tasarruf Tedbirleri konulu 2024/7 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi'nde yer alan hususlara ilişkin Hazine ve Maliye Bakanlığına izleme ve raporlama görevleri verildi.

Ayrıca, kamu harcamalarının gözden geçirilmesi, harcamalarda etkinlik ve verimlilik artışı sağlanması ve tasarruf önerileri geliştirilmesi konularında da Bakanlık yetkilendirildi.

Bu düzenleme kapsamında bazı kadro ve pozisyonlar iptal edilirken, bazı yeni kadroların oluşturulması sağlandı.

MSB duyurdu: 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi MSB duyurdu: 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Kararname, 1 Eylül'de yürürlüğe girecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı