Karayolları Genel Müdürlüğü ve bağlı bölge müdürlerinde çalışan 14 bine yakın personel maaş konusunda büyük bir sorun yaşıyor.

Ülke genelinde işçilere yapılan zamlı maaşlarla karayılları işçilerinin aldıkları zam arasında uçurum vardır. Karayılları Genel Müdürlüğü ve bağlı Bölge Müdürlüklerinde çalışan karayolları işçileri aynı işi yapmalarına rağmen 2 farklı ücret cetveli üzerinden ücretlendirme yapılmasına tepki gösteriyor. 

TYP'lilere müjdeli haber geldi TYP'lilere müjdeli haber geldi

İlhan Taş sosyal medyada örgütlenip mücadele başlattıklarını ve Türkiye Yıl-İş Sendikası ile Karayolları Genel Müdürlüğü adına Türk Ağır Sanayi ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenler Sendikası (TÜHİS) arasından imzalanan 19. dönem Toplu İş Sözleşmesinde belirtildiği üzere kademe/ derecesine göre günlük yevmiyelerin aynı tarih ve aynı içerisinde 1. Sakala veya 2. Skala şeklinde işe başlayan ve aynı işi yapan çalışanların aynı ücreti almadığını belirtti.