Bir yerde belirli bir süre çalıştıktan sonra işine son verilen veya emeklilik dolayısıyla işinden ayrılan kişilere kıdem tazminatı verilir. Kıdem tazminatı, kişinin çalıştığı şirketi tarafından kişinin çalıştığı süreye göre topluca ödenir.

Temmuz-Aralık 2022 döneminde Kıdem Tazminatı tavanı 15 bin 371 lira 40 kuruş oldu.

Kıdem Tazminatı Nasıl Hesaplanır?

Bir işçiye her yıl için 30 günlük brüt ücret tutarında kıdem tazminatı ödenir. Bir yıldan daha fazla süreler için ise aynı oran korunarak hesaplama yapılır. 

Kıdem tazminatı heaplaması yapılırken ilk olarak işçinin aldığı brüt ücret baz alınır. Yani, kişiye sağlanan yol, yemek, ikramiye vb. ödemeler de dikkate alınır. Bu ödemeler düzenli olduğu takdirde hesaplamaya dahil edilir.

En son açıklanan asgari ücretle birlikte Temmuz-Aralık 2022 döneminde Kıdem Tazminatı tavanı 15 bin 371 lira 40 kuruş olarak açıklanmıştı.

Kıdem tazminatı tutarları

3 yıllık bir çalışan, 2022 yılında kıdem tazminatı alacaksa aşağıdaki gibi bir ödeme yapılır:

1- Asgari ücretli çalışanlar için 19 bin 266 lira 

2- 8000 TL ücretle çalışanlar için 23 bin 818 lira

Bağ-Kur tescil mağdurlarına geriye dönük tescil hakkı verilecek mi? İşte son durum... Bağ-Kur tescil mağdurlarına geriye dönük tescil hakkı verilecek mi? İşte son durum...

3- 10 bin TL ücretle çalışanlar için 29 bin 772 lira

4- 15 bin 371 TL Üstü ücretle çalışanlar için 45 bin 764 lira

Kimler kıdem tazminatı alabilir?

Çalışanların kıdem tazminatı alabilmesi için aşağıda bahsedeceğim şartlara uyması gerekir:

1- Çalışan işveren tarafından işten çıkarılmış olmalıdır. Çalışanın kendi isteğiyle ayrıldığı durumlarda tazminat alınamaz.

2- Çalışan iş yerinde en az 1 sene boyunca çalışmış olmalı.

3- Erkek çalışanlar askerlik sebebiyle, kadın çalışanlar ise evlilik nedeniyle işten ayrılmalarda kıdem tazminatı alabilir.

4- Çalışan kişi emekli olduğu takdirde kıdem tazminatı alabilir.