PİKTES Öğretmenleri atama bekliyor PİKTES Öğretmenleri atama bekliyor

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, KİT'lerde çalışan taşeron işçiler, belirli şartları sağladıkları zaman işçi statüsünde istihdam sahibi olabilecekler. 

Karara göre, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarında personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında çalışanlar arasından, 4 Aralık 2017 tarihi itibarıyla en az iki yıl kesintisiz olarak ilgili teşebbüs ve bağlı ortaklıklarda çalışmış ve hala çalışmaya devam edenler, belirli bir sınavı başarıyla geçmeleri durumunda işçi statüsünde istihdam edilebilecekler. 

Kararın uygulanmasında, kişilerde aranacak şartların tespiti ve personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmesinin kapsamının belirlenmesinde, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin geçici 23. maddesi hükümleri esas alınacak.

Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıkları yıl içerisinde yazılı, sözlü veya uygulamalı sınavlar yapacaklar ve bu sınavlara ilişkin usul ve esaslar ile gerekli nitelikleri belirlemeye yönetim kurulları yetkili olacak. Ayrıca, yapılan yerleştirmeler, hizmet türü, unvanı, sayısı gibi bilgileri içerecek şekilde Bakanlığa bildirilecek.

Bu karar ile KİT'lerde çalışan taşeron işçilerin kadroya geçirilmesi ve özlük haklarının düzenlenmesine ilişkin önemli bir adım atılmış oldu. Taşerona kadro ile ilgili son dakika gelişmeleri ve detaylar Resmi Gazete'de yayımlanan kararda yer almaktadır.