Konya Büyükşehir Belediyesi alacağı personellere  detayları sitesinde yayımladı. 4 farklı branşta 114 personel alacak. 

Başvuru Adresi: Başvuru şartlarını taşıyan adaylar, https://isbasvuru.konya.bel.tr/ adresinden başvurularını Online olarak yapmaları gerekmektedir. Online başvuru sistemi haricinde başvuru kabul edilmeyecektir. Başvurular değerlendirildikten sonra uygun bulunan adaylar görüşmeye ve değerlendirilmeye çağırılacaktır.

MÜRACAAT KOŞULLARI

1- 22/05/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunun 30 uncu maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

2- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, (1) zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

- Fuhuş, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı, zorla fuhuşa sevk etme, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, cinsel saldırı, cinsel taciz, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, Kullanmak İçin uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik suçlarından ceza almamış olmak,

4- Türk vatandaşı olmak,

5- İlan tarihi itibariyle Askerliğini yapmış olmak,

6- En az Ön Lisans mezunu olmak. Tercihen, Raylı Sistemler Makinistliği, Raylı Sistemler Makine Teknolojisi, Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik bölümlerinden mezun olmak,

7- B sınıfı ehliyete sahip olmak,

Sağlık Bakanlığı İŞKUR işçi alımı başladı! Sağlık Bakanlığı İŞKUR işçi alımı başladı!

8- Erkek adaylar başvuru yapabilir,

9- Vardiyalı ve Gece çalışmasına engel bir durumu bulunmamak,

10- Psikoteknik belgesine sahip olmak,

11- Görevini yapmaya engel herhangi bir sağlık problemi bulunmamak,

12- Konya Merkez ilçelerde (Selçuklu-Meram-Karatay) ikamet ediyor olmak,

13- 35 yaşından büyük olmamak,

14- Konya Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde yapılacak görevlendirmelerde çalışabilir olmak.

NOT: Mülakatlardan başarılı olan Vatman adayları 744 saatlik vatmanlık eğitimine tabi tutulacak olup, eğitim sonrasında yapılacak olan teorik ve uygulama sınavından başarılı olmaları gerekmektedir. Başarılı olan adaylar Vatman olarak görevlendirilecektir.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1- T.C. Kimlik numarası yazılı bulunan nüfus cüzdanı ya da T.C. Kimlik Kartı,

2- Son 6 ay içerisinde çekilmiş vesikalık Fotoğraf,

3- Adli Sicil Belgesi (Konu kısmında Resmi Kurum ibaresi belirtilmeli),

4- Diploma,

5-Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (Tüm aile bireylerini gösterir),

6-Yerleşim Yeri Belgesi (İkametgâh İlmühaberi),

7-Askerlik Durum Belgesi,

8- SGK Tescil ve Hizmet Dökümü / İşyeri Unvan Listesi (Barkodlu)

9- Sürücü Belgesi,

10-Psikoteknik Belgesi

2-BT Görevlisi (Bilgi İşlem Teknik Servis Görevlisi)

Açık İş Sayısı: 10 (on)

Başvuru Tarihleri : 19.09.2023 – 20.09.2023

Başvuru Adresi: Başvuru şartlarını taşıyan adaylar, https://isbasvuru.konya.bel.tr/ adresinden başvurularını online olarak yapmaları gerekmektedir. Online başvuru sistemi haricinde başvuru kabul edilmeyecektir. Başvurular değerlendirildikten sonra uygun bulunan adaylar görüşmeye ve değerlendirilmeye çağırılacaktır.

MÜRACAAT KOŞULLARI

1- Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak.

2- 22/05/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunun 30 uncu maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla; görevini devamlı yapmasına engel olabilecek, akıl hastalığı bulunmamak.

3- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, (…) (1) zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

4- Fuhuş, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı, zorla fuhuşa sevk etme, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, cinsel saldırı, cinsel taciz, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik suçlarından ceza almamış olmak.

5- Üniversitelerin Bilgisayar, Elektronik ve Otomasyon ile ilgili 2 yıllık bölümlerinin en az birinden mezun olmak.

6- Bilişim ürünlerinin (bilgisayar, yazıcı, tarayıcı, kamera, televizyon, modem vb.) bakımı, onarımı, sorun çözümü konularında en az 2 yıl tecrübe sahibi olmak.

7- Elektrik-elektronik cihazların devre analizi, arıza tespiti, bakım, onarım, kablolama, kurulum vb. işlerini yapabilme, elektronik devre elemanlarını tanıma, ölçü aletlerini kullanabilme konularında tecrübe sahibi olmak.

8- MS Office ve genel bilgisayar kullanımına hâkim olmak.

9- Zayıf akım sistemlerinin (güvenlik kameraları, kayıt cihazları, güvenlik alarm sistemleri, geçiş kontrol sistemleri vb.) kurulum, kontrol, bakım, onarım ve yapılandırma konularında tecrübe sahibi olmak.

10- Kablo çekilmesi, kanal, kamera ve network ürünleri montajı konularında tecrübe sahibi olmak.

11- Tercihen temel network bilgisine sahip olmak.

12- B sınıfı sürücü ehliyetine sahip ve aktif olarak araç kullanabiliyor olmak. Vardiyalı ve esnek mesai saatlerine engel bir durumu bulunmamak.

13- Başvuru tarihi itibariyle, 30 yaşından büyük olmamak.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1- Üzerinde T.C. Kimlik numarası yazılı bulunan nüfus cüzdanı ya da T.C. Kimlik Kartı

2- Son 6 ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğraf

3- Adli Sicil Belgesi (Konu kısmında Resmi Kurum ibaresi belirtilmeli)

4- Diploma

5- Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (Tüm aile bireylerini gösterir)

6- Yerleşim Yeri Belgesi (İkametgâh İlmühaberi)

7- Askerlik Durum Belgesi

8- Sürücü Belgesi

9- SGK Tescil ve Hizmet Dökümü / İşyeri Unvan Listesi (Barkodlu)

3-Sistem ve Network Mühendisi

Açık İş Sayısı: 4 (Dört)

Başvuru Tarihleri: 19.09.2023 – 22.09.2023

Başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, https://isbasvuru.konya.bel.tr/ adresinden başvurabilirler.

MÜRACAAT KOŞULLARI

1- Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak,

2- 22/05/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunun 30 uncu maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

3- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, (…)(1) zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

4- Fuhuş, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı, zorla fuhuşa sevk etme, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, cinsel saldırı, cinsel taciz, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, Kullanmak İçin uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak , suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik suçlarından ceza almamış olmak,

5-Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Elektrik Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümlerinin en az birinden mezun olmak,

6- Tercihen sunucu ve network sistemleri alanında en az 2 yıllık tecrübe sahibi olmak,

7- Windows Server / Linux İşletim Sistemlerinin kurulum ve yönetimi konularında tecrübe sahibi olmak,

8- MS Active Directory, Exchange Server, DNS, IIS, SQL Server, PowerShell, File Server vb. uygulamaların kurulum ve yönetimi konularında tecrübe sahibi olmak,

9- Sanallaştırma platformları, Yedekleme sistemleri, Felaket Kurtarma Senaryolarının kurgulanması ve işletilmesi, İş Sürekliliği uygulamaları konularında tecrübe sahibi olmak,

10- Ağ ve Sistem güvenliğinin sağlanması için kullanılan uygulama ve cihazların (Firewall, Anti-virüs, E-mail Gateway, IDS, IPS gibi) yönetilmesi konusunda tecrübe sahibi olmak,

11- Temel network bilgisine sahip olmak,

13- Başvuru tarihi itibariyle 35 yaşından büyük olmamak

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1- Üzerinde T.C. Kimlik numarası yazılı bulunan nüfus cüzdanı ya da T.C. Kimlik Kartı,

2- Son 6 ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğraf,

3- Adli Sicil Belgesi (Konu kısmında Resmi Kurum ibaresi belirtilmeli),

4- Diploma,

5-Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (Tüm aile bireylerini gösterir),

6-Yerleşim Yeri Belgesi (İkametgâh İlmühaberi),

7-Askerlik Durum Belgesi,

8- SGK Tescil ve Hizmet Dökümü / İşyeri Unvan Listesi (Barkodlu)

Başvurular https://isbasvuru.konya.bel.tr/anasayfa sitesnden yapılacak.