Eğitimci yazar Şahin Aybek sosyal medya hesabından memur öğretmenlerin sorunlarının, kamuda tasarruf döneminde neden ertelendiğini sordu:

Memur öğretmenler, diğer kamu kurumlarına atanmış kadrolu, eğitim fakültesi veya formasyon eğitimi alan öğretmenlerdir.

Uzun süredir kamu kurumlarında kadrolu memur olarak görev alan öğretmenler 10 yıllık bekleyişlerinin son bulmasını ve yasal düzenlemelerle atanmayı istiyor. 

Kamuya KPSS ile memur olarak atanan Eğitim Fakültesi mezunlarına 31.08.2012 tarihli yönetmelikle öğretmenliğe geçiş ve kurumlar arası geçiş hakkı tanınmıştı. Uygulamanın üzerinden geçen 10 yılda öğretmenlerimiz okullarına kavuşmak istiyor.

Memur Öğretmenlerin Öneri ve Talepleri

Memur Öğretmenler Platfromu altında bir araya gelen öğretmenler kadro için mücadele ederken öneri ve taleplerini şu sözlerle sunuyor:

''Memur öğretmenler, üniversitelerin ilgili bölümlerini bitirip öğretmen olabilme koşullarını (pedagojik formasyon almış) sağlamış, öğretmenlik stajı ve mezuniyeti sonrası aday öğretmen olabilme koşullarına haiz olan aday öğretmen olacak asil memurlar ve kamu personelidir. Kadrolu olarak halen kamu kurumlarında mezuniyet dışı unvanlarda mesai harcamaktadırlar.

31.08.2012 ile 17.04.2015 tarihlerinde MEB Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği yapılan değişiklik ile %3 oranında tahsis edilen kurumiçi-kurumlararası öğretmenliğe ilk atama kontenjanı kanuna aykırı olarak kaldırılmıştır.

2012 yılı Ağustos atama döneminden itibaren uygulanmayan bu yöntemin 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu 49-50-68-71-72-74-75 ve 76. Madde hükümlerine göre düzenlenmiş olması, geçmişte kamuda liyakat ve kariyer ilkelerinin işlerlik kazanmasını sağladığı bir gerçektir.

Öğretmenlikle ilgisi bulunmayan, Eğitim Fakültesi Diploması, Öğretmenlik Alan Tezsiz Yüksek Lisans Diploması veya Pedagojik Formasyon Sertifikası yeterliklerine sahip olmayan farklı fakültelerden mezun olanlar Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde görev yaparken, her türlü öğretmen yeterliğine sahip "Memur Öğretmenlerin" kamu kurum ve kuruluşlarında kendi mesleğimizden farklı işleri icra etmesi kanuna ve tasarruf genelgelerine aykırılık teşkil etmekte ve kamu kaynaklarının israfına neden olmaktadır.

MEB kursları ve yaz okulları tarihleri açıklandı MEB kursları ve yaz okulları tarihleri açıklandı

Ayrıca Cumhurbaşkanlığımızın 2018/13 ve 2021/14 sayılı Tasarruf Tedbirleri Genelgeleri ve Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu Esas No: 2020/103 Karar No:2020/109 aykırılıkların giderilmesi hususundaki karara istinaden Memur Öğretmenlerin mağduriyetlerinin son bulması adına, gerekirse kadro feragati ile atılabilecek adımları, yaratıcı çözümleri maddeler halinde sunuyoruz:

Kamu kurum ve kuruluşlarında kadrolu memur olarak görev yapan ve sözleşmeli öğretmen olarak atanmak isteyen kamu personeli adına;

  • İlgi yönetmeliklerin değiştirilmesi veya yeni bir yönetmeliğin çıkarılmasıyla ilgili yaklaşık 8 yıl (2015'den sonra) aradan sonra yapılacak çalışmalarda, Memur Öğretmenlere ayrı bir atama takvimi ve kontenjanı veya ilk ataması yapılacak öğretmen kontenjanının %3' lük kısmının Memur Öğretmenlere ayrılması, (Milli Sporcular için uygulanan kontenjan örneğinde olduğu gibi)
  • Halen 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesi uyarınca kadrolu olarak çalışıyor olması,
  • Atamaların hizmet yılı üstünlüğü esas alınarak asil olarak yapılması,
  • Atamalarda zorunlu hizmet alanlarında görev yapmak da dâhil (DEPREM BÖLGELERİNDE DE GÖREVE HAZIRIZ) sözleşmeli atamaya ek sağlık ve aile birliği mazeretinden feragat şartı da getirilmesi,

Milli Eğitim Bakanlığımızın, belirtilen şartlara sahip ve sayıları mahdut olan Memur Öğretmenlerin, arz ve taleplerinin gerekli hassasiyetin gösterilerek gerçekleştirilmesi, kurumun personel ve hizmet politikasına da ters düşmeyecek barışçıl yasal düzenleme ile '2023 Eğitim Vizyonuna' yakışır şekilde yapılması en büyük temennimizdir.''

Editör: Zeynep Peksoy