Uzman Çavuşlar 37 yıldır Kamudaki en fazla sözleşme ile görev yapan statü konumunda bulunuyor. Kadroya geçmelerinde mali bir yükünün olmadıklarını söyleyen uzman çavuşlar kadro statüsüne geçmek istiyor.

Belediye-İş İBB ile anlaştı: İşçiler 'Bizi sattınız' diye şubeyi bastı Belediye-İş İBB ile anlaştı: İşçiler 'Bizi sattınız' diye şubeyi bastı

Uzun yıllardır sözleşmeli olarak çalışan askerlerin Görev aldıkları bölgelerin riskli ve ulaşım alanlarının zorluklarından dolayı henüz özlük hakları bulunmuyor. Devlet memuru statüsüne geçerek istedikleri özlük haklara sahip olmak istiyorlar.

zorunlu sebeplerden dolayı mesleğinden ayrılmak zorunda kalıyorlar. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)'nde 3269 sayılı kanuna bağlı olarak çalışan Uzman Erbaş Kanunu ile uzman çavuş olarak görev almış, ailevi, sağlık ve mesleki sebepler ile  kendi isteğiyle sözleşme feshi yaparak mesleğinden ayrılan uzman çavuşlar kamu kuruluşlarına atanmak için seslerinin duyulmasını istedi.

TSK PERSONELİ HAKLARI İYİLEŞTİRİMİŞTİ

 Meclis’e sunulan kanun teklifiyle, TSK personeli ve yakınlarının özlük haklarında iyileştirme yapılmacağı denilmişti. Yeni düzenlemeyle TSK personelinin maaş ve emekli aylıklarında iyileştirme yapılacağı söyleniyor.