Mersin Büyükşehir Belediyesi itfiaye eri alımı başvuru tarihi hakkında açıklama geldi. Gelen açıklamada başvuruların şahsen yapılacağına yer verilirken başvuruların tarihleri ile bilgilerine de yer verildi.

Türk vatandaşı olan, kamu haklarından mahrum olmayan, Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmayan, erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olan ve görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmayan adaylar arasından alım yapılacak.

ÖZEL ŞARTLAR NELER?

Bakanlık duyurdu: KPSS'siz personel alımı gerçekleştirilecek! Bakanlık duyurdu: KPSS'siz personel alımı gerçekleştirilecek!

Herhangi bir önlisans programından mezun olan ve en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olan adaylar arasından 40 itfiaye eri alımı

Herhangi bir ortaöğretim kurumundan (Lise ve dengi okul) mezun olan ve en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olan adaylar arasından 10 itfaiye eri alımı

olmak üzere toplamda 50 itfaiye eri alımı yapılacak.

KPSS 60 puan ile yapılacak itfaiye eri alımında başvurular 6-10 Kasım arasında belediyeye şahsen yapılacak. Başvuru sırasında adaylar boy kilo ölçümüne alınacak.