Milyonlarca kişi EYT yasasını beklerken 1,5 milyon kişi staj ve çıraklık süresinin de emeklilikten sayılmasını istiyor.

3308 sayılı “Mesleki Eğitim Kanunu” kapsamındaki çıraklar ve işletmelerde, mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarında örgün eğitim gören öğrenciler de, bu staj ve çıraklık döneminde sigortalı oluyorlar. Ancak bunlar hakkında çıraklık devresi sayılan süre için, iş kazaları ile meslek hastalıkları ve hastalık sigortalarının uygulanması gerekmektedir. Çıraklar hakkında, analık sigortası ile uzun vadeli sigorta kolları olan malullük, yaşlılık ve ölüm sigorta kolları uygulanmamaktadır. Çıraklık veya staj döneminde emeklilikle ilgili malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primleri ödenmediği için de bu sigorta başlangıç tarihleri emeklilik hesabında dikkate alınmamaktadır.

Son dakika.... 'Özgür Erdursun: 'Bunu ilk kez açıklıyorum'.... Bakan Bilgin kendisi açıkladı Son dakika.... 'Özgür Erdursun: 'Bunu ilk kez açıklıyorum'.... Bakan Bilgin kendisi açıkladı

Avukatlar staj süresini borçlanarak emekliliğine saydırıyor, aynı haktan Meslek Lisesi Mezunları yararlanamıyor, bu konuda yasal düzenleme yapılarak bu konudaki mağduriyet giderilmelidir.
Avukatlık stajı yapanlar için, Avukatlık Kanunu gereğince staj süresince sigorta primi ödenememektedir. Sosyal güvenlik reformu ile Avukatlık stajı yapanlara da borçlanma hakkı getirilmiştir. Bu nedenle staj süresince sigorta primi ödenmediği için mağdur olan stajyer avukatların da borçlanma yapabilmesine ilişkin bir düzenleme yapılmıştır.

Sosyal güvenlik mevzuatımız gereği, çıraklık veya stajyerlikte yapılan sigorta girişi, emeklilikte başlangıç tarihi olarak kabul edilmiyor.

Zira bu özel çalışma durumlarında, iş kazası ve meslek hastalığı gibi primler ödenirken, emeklilik (yaşlılık, malullük ve ölüm) primleri ödenmiyor. `Peki, ne var bunda?` diyebilirsiniz. Fakat bu durum, yerine göre sigortalıların 8-10 yıl daha geç emekli olmasına sebep olabiliyor.

İlk defa sigortalı olan yüz binlerce kişinin de bir sorunu var. Bu kişilerin staj sigortaları emekliliğe sayılmadığı için 8 yıl geç emekli oluyorlar. Bu kişiler için geriye dönük borçlanma imkânı verilsin ve çırak veya stajyer olarak çalıştığı sürelerin emeklilik primlerini SGK`ya ödesinler. Böylece o dönemdeki çalışmaları boşa geçmiş olmasın. Bu talep oldukça makul ve kabul edildiği takdirde yaklaşık 500 bin kişi için 2 yıldan 8 yıla kadar daha erken emeklilik imkânı doğacak. 500 000 kişi olursak yetkililer tarafından değerlendirmeye alınır.