Her geçen yıl daha da büyük mağduriyet yaratan istihdam sorunundan mühendis, mimar ve şehir plancıları da nasibini aldı. Mühendis, mimar ve şehir plancıları istihdam sorunu nedeniyle işsizlik sıkıntısı yaşarken yeni mezun olacak gençler de gelecek kaygısı yaşamaya devam ediyor.  

Mühendis, mimar ve şehir plancıları kadro bulamadıkları için üç harfli ucuzluk marketlerinde, çeşitli fast-food restoranlarında çalışmak zorunda kalıyor. Yıllarca eğitimini aldıkları mesleklerini icra etmek yerine geçici işlerde çalışan mühendis, mimar ve şehir plancıları adeta yalnızlığa terk edildi. 

detail-photo-fancybox-0

İşsizlikle mücadele eden mühendis, mimar ve şehir plancıları, kendilerine kadro açılmamasına ve eğitimini aldıkları mesleklerini icra edememeye tepki gösteriyor. 

Mühendis, Mimar ve Şehir Plancılarının sayısının yetersiz olması nedeniyle yaşadıkları mağduriyeti şu sözlerle ifade ediyor:

"Bizler farklı bölümlerden mezun olup dertleri, kararları ve amaçları ortak Mühendisler, Mimarlar ve Şehir Plancılarıyız. Öncelikle, bu zorlu zamanlarda ülkemizde kamu sektöründe çalışan Mühendis, Mimar ve Şehir Plancılarının sayısının yetersiz olduğunu düşünüyoruz. Çünkü her yıl binlerce mezun veren bölümlerimizin arasından kamuya merkezi atamalar ve sözleşmeli atamalar ile birlikte çok az sayıda personel alınmaktadır.

Kamu sektörüne yapılan atamalarda meslektaşlarımızın durumu oldukça zorlaşmıştır. Hem sayısal olarak hem de niteliksel olarak atama sayılarımızın yetersizliği nedeniyle, işsizlik ve maddi/manevi zorluklarla karşı karşıya kalmaktayız. Bu durum, hizmet kalitesinin düşmesine, projelerin gecikmesine, okuyan kesim arasında işsizlik oranının artmasına, mesleki zedelenmelere ve sonuç olarak ülkemizin gelişiminde geri kalmamıza neden olmaktadır.

Sizlere detaylı olarak sorunlarımızdan bahsetmek istiyoruz:

• Plansız ve anlık kararlarla gereğinden fazla sayıda açılan üniversiteler ve buna bağlı olarak her sene 75 bin mezunumuz işsizliğe sürüklenmektedir.

• Yüksek puanlarla nice umutlarla okuduğumuz Mühendislik, Mimarlık ve Şehir ve Bölge Planlama bölümlerimizden mezun olduktan sonra işsizlik sorunuyla karşı karşıya kalıyor maddi ve manevi sorunlarla yüzleşiyoruz.

• Anayasamızın liyakat ilkesine dayanarak alımların yapılmamasıyla birlikte sözleşmeli alımlarda adeta kişiye özel alımların açılması.

Yapı kayıt mağduriyetinin altında yatan gerçekler! Yapı kayıt mağduriyetinin altında yatan gerçekler!

• Özel kurumların ve devlet kurumlarımızın personel alımlarında tecrübe şartı koymalarıyla birlikte birçok mezunumuzun işsizlik yaşaması. • Yeni yılın başında hangi kurumun kaç kişi alacağının planlaması yapılmadığından dolayı oluşan belirsizlik süreci.

• Sınırlı sayıda ve eş zamanlı açılan kadroların, kurumların koordineli hareket etmemesi sonucu boşa gitmesi.

• Tek umudu KPSS olan ve bu sınava giren Mimar, Mühendis, Şehir ve Bölge Planlama mezunlarımızın hak ettiği alımları görememesi.

• Üzülerek belirtmek istiyoruz ki öğretmenler, sağlık çalışanları ve ön lisans mezunlarının yüksek atamalarla düşük puanlarla yerleştiği kamu kurumlarına yüksek puanlarla bu bölümleri okuyan Mühendis, Mimarlar ve Şehir Plancıları yerleşememektedirler.

Mühendis, Mimar ve Şehir Plancısı meslektaşlarımız, ülkemizin geleceği için son derece önemli bir rol oynamaktadırlar. Teknoloji, İnşaat, enerji, ulaşım, sağlık ve çevre gibi alanlarda çalışarak ülkemizin kalkınmasına ve gelişmesine katkı sağlamaktadırlar. Kamu sektöründe görev yapacak mühendis, mimar ve plancı meslektaşlarımızın sayılarının artırılması, ülkemizin kalkınması ve gelişmesi için son derece önemlidir. Bu konuda yapılacak çalışmaların, artık bir zorunluluk olduğuna, atama sayılarının arttırılmasının meslektaşlarımızın işsizlik ve maddi/manevi zorluklarını azaltacağına ve ülkemizin kalkınmasına katkı sağlayacağına inanıyoruz."

3- Kamu Mühendisi gelirinin; yakın zamana kadar benzer gelire sahip olan ve kamuda mühendise denk kabul edilen mesleklerin gelir ve özlük haklarının seviyesine yükseltilmesi,

4- Tüm kazanımların emekliliğe yansıtılması ve emekli mühendisler içinde ilave emeklilik ödeneği gibi düzenlemelerin yapılmasını Kamuda çalışan 150.000 Mühendis, Mimar, Şehir Plancısı ve bu mesleklerin emeklileri adına Devlet Yetkililerinden talep etmekteyiz.''