Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi tarafından yayınlanan son dakika açıklamasında sözleşmeli 148 personel alımı yapılacağına yer verildi.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi tarafından yayınlanan son dakika açıklamasında üniversite bünyesinde istihdam etmek üzere sözleşmeli 148 personel alımı yapılacağına yer verildi. Yayınlanan ilana baktığımızda alınacak adayların aşağıdaki kadrolarda istihdam edileceği görüldü:

Veteriner Hekim

DSİ KPSS'siz Kamu İşçi Alımı yapacak DSİ KPSS'siz Kamu İşçi Alımı yapacak

Eczacı

Mühendis

Hemşire

Fizyoterapist

Anestezi Teknikeri

Eczane Teknikeri

Patoloji Teknikeri

Ağız ve Diş Sağlığı Teknikeri

Diş Protez Teknikeri

Ortopedik Protez ve Ortez Teknikeri

Tıbbi Görüntüleme Teknikeri

Ameliyathane Teknikeri

Laborant

Röntgen Teknisyeni

Sağlık Teknisyeni

Anestezi Teknisyeni

Radyoloji Teknisyeni

Büro Personeli

Koruma ve Güvenlik Görevlisi

KİMLER İLANA BAŞVURU YAPABİLİR?

Yukarıdaki kadrolara başvuru yapacak adaylarda aranan şartlar şu şekilde:

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

- Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

 Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerliğini yapmış olmak veya muaf olmak.

 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

 Lisans mezunu için 2023 yılı KPSSP3 puanı ,Önlisans mezunu için 2022 yılı KPSSP93 puanı, Ortaöğretim mezunu için 2022 yılı KPSSP94 puanı esas alınacaktır. Adayların KPSS puanının, başvurduğu ilan kodunda aranan öğrenim şartına uygun olması gerekmektedir.

- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

- Vardiyalı çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması.

- Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler" hükmü gereğince bu maddeye aykırı durumu tespit edilenlerin atamaları yapılmayacaktır.

- Güvenlik Soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak. 

BAŞVURU BİLGİLERİ

İlana başvurular internet üzerinden başladı. Başvuru yapmak isteyen adayların "basvuru.nku.edu.tr/personel" adresine gitmesi gerekmektedir. Bu adreste başvuru formunu eksiksiz şekilde doldurarak müracaatınızı internet üzerinden yapoabileceksiniz.

Başvuru için buraya tıklayabilirsiniz.