Öz Sağlık-İş Sendikasının İstanbul 2 Nolu Şube Başkanı Erdem Dinç, Bakırköy Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde görev yapan Güvenlik Görevlisi üyelerinin psikiyatri acil servisinde üyelerine elle arama yaptırılmasına yazılı ve sözlü olarak yaptıkları başvuruları neticesinde uygulama Valilik tarafından kanuna aykırı bulunarak durduruldu.

EYT sigorta girişi staj ve çıraklık sigortasından mı hesaplanacak? EYT sigorta girişi staj ve çıraklık sigortasından mı hesaplanacak?

Sağlık Bakanlığında yetkili 200 bin üyeye sahip Öz Sağlık-İş Sendikası İstanbul 2 Nolu Şube Başkanı Erdem Dinç, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Bakırköy Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde görev yapan Güvenlik Görevlisi üyelerinin 5188 sayılı Özel Güvenlik Kanunu kapsamında çalıştıklarından dolayı hastane yönetimi tarafından psikiyatri acil servisinde üyelerine elle arama yaptırılmasına yazılı ve sözlü olarak yaptıkları başvurularla itiraz ettiklerini belirtti.

Dinç, "Söz konusu hastanenin ısrarla uygulamaya devam ettiğini bu durumun gerek hastaların vücut dokunulmazlığı gerekse üyelerimizin çalışma güvenliği hususunu tehdit etmesi sebebiyle İstanbul Valiliğine yazılı başvuruda bulunmamızın akabinde, İl Emniyet müdürlüğü kanalıyla Özel Güvenlik Şube Müdürlüğünden talep edilen görüşte söz konusu uygulamanın 5188 sayılı kanuna AYKIRI olduğu belgelenmiş oldu". ifadelerini kullandı. 

Kanuna aykırı usulsüz uygulamanın Özel Güvenlik şube müdürlüğü tarafından durdurulmasının üyelerince mutlulukla karşılandığını ifade eden başkan Dinç, kurumlarda mevzuata aykırı işlemleri durdurmak için mücadelemizi sürdüreceklerini ayrıyeten bu uygulamanın gerek hasta ve hasta yakınlarının anayasada vücut dokunulmazlığı maddesine aykırı olduğunu gerekse özel güvenlik görevlilerimizin çalışma güvenliğini riske attığını belirtti.