Öz Sağlık-İş Sendikası'nın başına geçtiği günden bu yana sadece üyelerinin değil ülkede yaşanan sorunlara da duyarsız kalmayarak her koşulda emekçilerin yanında olan Devlet Sert, çalışmalarıyla işçilerine kazandırmaya devam ediyor. 

Öz Sağlık-İş Sendikasını dünden bugüne büyüterek önemli bir konuma getiren Devlet Sert, işçilerin alın teri kurumadan emeğinin hakkının verilmesi gerektiğini daima savunuyor. Kamu Çerçeve Protokolü'nün ardından mali ve idari haklarında düzenleme bekleyen Sivas Cumhuriyet Üniversitesi işçilerinin ücretleri Öz Sağlık-İş Genel Başkanı Devlet Sert'in çalışmaları sayesinde yüzde 80 oranında arttı.

Öz Sağlık-İş Sendikası sağlık ve sosyal hizmet emekçilerine maddi ve manevi olarak kazandırmaya devam ediyor. İşçilerinin kazanımları adına durmaksızın çalışan Öz Sağlık-İş Sendikası ve Sivas Cumhuriyet Üniversitesi arasında düzenlenen toplu iş sözleşmesiyle üniversitede çalışan 860 sağlık işçisinin ücretleri yüzde 80 oranında arttı.

İmzalanan toplu iş sözleşmesi ile 860 sağlık işçisinin mali, idari ve sosyal haklarında iyileştirme sağlanırken sözleşme Kamu Çerçeve Protokolüne uyumlu hale getirildi.

Sendikanın imzaladığı toplu sözleşme ile aylık giydirilmiş işçi ücretleri brüt 30 bin liranın üzerine çıktı.

696 sayılı KHK'lı çalışanlar özlük haklarında iyileştirme istiyor! 696 sayılı KHK'lı çalışanlar özlük haklarında iyileştirme istiyor!

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlük binasında gerçekleştirilen imza törenine Rektör  Prof. Dr. Alim Yıldız, Rektör Yardımcısı ve Komisyon Başkanı Prof. Dr. Hilmi Ataseven, Üniversite Genel Sekreteri Doç. Dr. Enis Baha  Biçer, Genel Sekreter Yardımcısı  Av.  Bahadır Kır ve diğer üniversite yetkilileri katılırken, Öz Sağlık-İş Sendikası adına Genel Sekreter Yardımcısı Yahya Bilgin, Sivas Şube Başkanı İbrahim Eyce, Şube Başkan Yardımcısı Hikmet Erdem ve Temsilciler Erhan Yıldızeli, Ferman Karakuş, Murat Gündoğdu ve Sedat Binici katıldılar.

Sözleşme Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü  Prof. Dr. Alim Yıldız ile Sendika Genel Sekreter Yardımcısı Yahya Bilgin arasında imzalandı.

1 AĞUSTOS’TAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK

Öz Sağlık-İş Sendikası ve Sivas Cumhuriyet Üniversitesi arasında imzalanan yeni dönem toplu  iş sözleşmesi 1 Ağustos 2023 tarihinden itibaren geçerli olacak.

İmzalanan sözleşme ile işçilerin mali, idari ve sosyal hakları KÇP ye uyumlu hale getirildi, ücrete yönelik bazı maddelerde KÇP’nin üzerine çıkıldı, yeni haklar alındı.

YILLIK ORTALAMA ÜCRETLER BRÜT 39 BİN LİRAYA ULAŞTI

Öz Sağlık-İş Sendikası ile  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi arasında imzalanan toplu  iş sözleşmesine göre, 860 sağlık işçisinin ücretleri yıl içerisinde alacakları ikramiye, yıllık sosyal yardımlar ve tediyelerle birlikte aylık ortalama brüt 39 bin liraya ulaşmış oldu.

1 MAYIS’TA ÇALIŞAN İŞÇİ EK YEVMİYE ALACAK

İmzalanan sözleşme ile 1 Mayıs Emek Bayramı’nda çalışan sağlık işçilerine kendi yevmiyeleriyle birlikte 4 yevmiye, idari izin ilan edilen özel günlerde (bayram vs.) çalışan sağlık işçilerine ise kendi yevmiyeleri ile birlikte 2 yevmiye ödenecek.

Öz Sağlık-İş Sendikası ile Cumhuriyet Üniversitesi arasında imzalanan sözleşmeyle işçiler ayrıca gece zammı ve yüzde 5-11 arasında değişen iş primine kavuştular.

Sözleşme ile ayrıca hastane kadrosunda yer alan işçilere günlük 60 TL ilave iş primi ödenmesi de karara bağlandı.