Sayıları 90 binleri bulan KİT'lerde (Kamu İktisadi Teşebbüsü) çalışan taşeron işçiler, verilen sözlerin tutulmasını bekliyor.

Taşeron işçi, bir kamu kurumunun veya kuruluşunun işinde, kendi bünyesinde istihdam etmek yerine, başka bir şirketten hizmet satın alarak çalıştırdığı işçidir. Taşeron işçiler, kamuda çalışan kadrolu işçilere göre daha az özlük hakkına sahiptir ve kadrolu işçilere göre daha düşük ücret alırlar. Günümüz şartlarında ise bu durum işçileri fazlasıyla mağdur etmektedir.

Taşeron işçilerin kadroya alınmasına yönelik çeşitli düzenlemeler içinde 2018 yılında yapılan düzenlemeyle, kamuda çalışan taşeron işçilerin büyük bir kısmı kadroya alınmıştı. Fakat KİT ve belediyelerde halen 90 bin civarında taşeron işçi, kadroya alınmayı bekliyor. 

Suat Kılıç: Kademeli emeklilik, staj ve çıraklık mağdurları meselesi ile ilgili kanun tekliflerimiz TBMM'de Suat Kılıç: Kademeli emeklilik, staj ve çıraklık mağdurları meselesi ile ilgili kanun tekliflerimiz TBMM'de

CHP Genel Başkanı Özel, partisinin grup toplantısında "Aramızda Kmu İktisadi Teşebbüsleri'nde bulundukları için kadro alamayan taşeron işçiler var. Anayasanın eşitlik ilkesine aykırıdır. Yapılan iş, ayrımcılıktır. KİT'lerde çalışan ve Belediye İştiraklerinde çalışan, yasal düzenleme dışında bırakılıp kadro alamamış tüm emekçilerin bu haklı taleplerinin arkasındayız. Sonuna kadar destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Editör: Zeynep Peksoy