TBMM Genel Kurulunda, Emeklilikte Yaşa Takılanlarla (EYT) ilgili düzenlemeleri içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin tümü üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasının ardından EYT yasası çıktı. 

8 Eylül 1999 öncesi SGK girişi olup 3600 prim gününe sahip vatandaşlar, kısmi emeklilik ve ABO mağdurları kapsama alınmadı. Emekli olmak için çok daha uzun süre beklemesi gereken vatandaşlar ortadaki bu adaletsizliğe karşı çıkmaya devam ediyor. 

Staj ve çıraklık mağdurları bu şekilde EYT'ye dahi olabilirler Staj ve çıraklık mağdurları bu şekilde EYT'ye dahi olabilirler

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Federasyonu Genel Başkanı Gönül Boran Özüpak, EYT'nin çözümü ve EYT bağlı mağduriyetler arasında bulunan kısmi emeklilik, 5000 prim günü ve ABO (Aylık bağlama oranı) gibi sorunlar için mücadele edeceğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Özüpak, bu mağduriyetlerin torba yasayla giderilmesi gerektiğini belirtti.