e-YDS sonuçları açıklandı: ÖSYM duyurdu e-YDS sonuçları açıklandı: ÖSYM duyurdu

Uzun süredir Türkiye gündemini meşgul eden ve eğitimi çok derinden etkileyen PIKTES öğretmenlerinin kadro sorunu çığ gibi büyümeye devam ediyor. Yıllarca eğitimini aldıklarını mesleklerini tam hakkıyla icra etmek isteyen öğretmenler, aynı işi yaptıkları meslektaşlarıyla farklı şartlara sahip olmaya tepki gösteriyor.

Geçici Koruma Altındaki çocukların eğitimleri için oluşturulan “Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi (PIKTES)” öğretmenleri uzun zamandır emeklerinin karşılığını almak ve diğer meslektaşlarıyla aynı şartlarda çalışmak için mücadele ediyor. 

Sayıları 3 bin 200 civarında olan PIKTES öğretmenleri, meslektaşlarına göre çalışma şartlarında farklılıklar olduğunu, mevcut maaşlarının yetersiz geldiğini, ek ders ve nöbet ücreti alamadıklarını, aynı zamanda kurs açamadıklarını ve sınavlarda kendilerine görev verilmediğini belirtiyor. Diğer meslektaşları gibi eğitime destek ödeneği almadıklarını belirten PIKTES öğretmenleri, mevcut ekonomik şartlarda kırtasiye masraflarını bile karşılarken zorlandıklarını ifade ediyor. Haksızlığa uğradıklarını ifade eden PIKTES öğretmenleri, mesleklerini icra ederken ikinci sınıf öğretmen muamelesi görmek istemediklerini söylüyor. 

Sendikal anlaşmaların ardından diğer kamu çalışanları gibi ikramiye ve hastalık yardımı alamayan PIKTES öğretmenleri eşit işe eşit haklar verilmesi için mücadele ediyor. Yıllarca eğitimini aldıkları mesleklerini icra ederken hak ettikleri karşılığı göremediklerini belirterek kadroya geçmeyi talep ediyorlar. 

Yaptıkları işin kadrolu öğretmenlerle aynı olduğunu söyleyen PIKTES öğretmenleri, proje kapsamında oldukları için kadro konusunun dışında tutulmalarına tepki gösterirken, aynı işi yaptıkları diğer öğretmenler ile aynı statüde öğretmen memur kadrosuna geçmeyi talep ediyor.

PİKTES öğretmenlerinden 'Öğretmenlik Meslek Kanunu' talebi!

Türk Eğitim Sisteminde Çocuklar İçin Kapsayıcı Eğitimin Desteklenmesi Projesi (PİKTES) Öğretmenleri, 16 Kasım 2023 tarihinde Türk Eğitim-Sen'i ziyaret etti.

Disiplin yönünden 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na, özlük hakları bakımından İşçi Kanunu'na tabi PİKTES Öğretmenleri Öğretmenlik Meslek Kanunu’na dâhil edilmeyi, kamu sendikalarına üye olabilmeyi talep ettiler.

Türk Eğitim-Sen Genel Sekreteri Haydar Urfalı, ''Türk Eğitim-Sen olarak her zaman savunduğumuz tek istihdam yöntemi kadrolu atamadır. Bu konuyu zaten sosyal medyada, alanlarda, MEB bürokratları ile görüşmelerimizde sıklıkla paydaşlarımıza dile getiriyoruz.

Öte yandan ücretli öğretmenlik neredeyse asal öğretmen istihdam modeli haline geldi. Ücretli öğretmenlerimizin aldıkları ücretler de kabul edilebilir değildir. Bu arkadaşlarımızın tamamı, asgari ücretin dahi yarısı kadar bir aylıkla görev yapmaktadırlar. Bu durum, öğretmenlik hizmetinin haysiyetiyle de bağdaşır bir tablo değildir. Tüm öğretmenlerimiz, mesleğin saygınlığına ve insan haysiyetine yakışır ücret ile çalıştırılmalıdır. Ayrıca bir uzmanlık mesleği olan öğretmenliğin “ücretli” unvanıyla anılması da doğru değildir. Bu konuda da MEB tedbir geliştirmeli ve elzem durumlarda görevlendirilen bu öğretmenlerimizi 657 Sayılı DMK’ya dayalı olarak “Vekil Öğretmen” unvanıyla çalıştırmalıdır.

Yabancı nüfus yoğunluğunun yüksek olduğu 29 proje ilinde yabancı öğrencilere eğitim veriyorsunuz. Aslında yapılan iş tanımı göz önüne alındığında kadrolu öğretmenler ile aranızda bir fark yok. Hatta sizlerin sosyo-ekonomik açıdan dezavantajlı bölgelerde görev yaptığınız için sorunlarınız var. Bu açıdan bakıldığında; kadrolu bir öğretmenden daha az maaş alıyorsunuz. Bu durumun da düzeltilmesi gerekiyor. Tabi sorunların topyekûn düzeltilmesi için tüm öğretmenlerin istihdam modelinin kadrolu olması gerekir.'' dedi.