Sağlık-Sen Stratejik Araştırmalar Merkezi (SASAM) Hekim Koordinatörü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli, Sağlık Bakanlığı'nın MHRS ile ilgili yeni hazırladığı düzenlemeye ilişkin sendikanın hazırladığı raporu paylaştı.

Özgür Özel, DİSK Emekli-Sen Genel Başkanı Yavuz ile görüştü Özgür Özel, DİSK Emekli-Sen Genel Başkanı Yavuz ile görüştü

MHRS'nin daha işlevsel hale gelmesi için raporda üzerinde durulan konuları aktaran Benli, "MHRS'nin daha etkin olabilmesi için kademeli sevk zincirine geçilmeli. İlk aşamada MHRS'nin yüzde 20'si aile hekimlerine tahsis edilmeli." ifadelerini kullandı.

Dünya genelinde aile hekimliği uygulamalarının içinde sevk zincirinin kritik bir öneme sahip olduğuna dikkat çeken Benli, "Sevk zincirinin oluşturulması, hastane başvurularını azaltacak, hastanelerde uzman hizmet kalitesini artıracak ve sağlık maliyetlerini düşürecektir." değerlendirmesinde bulundu. Benli, kademeli sevk sistemiyle birçok sorunun üstesinden gelinerek sağlık hizmet kalitesinin daha da artacağını belirtti.

Benli, "Sevk zincirinin kurulması, davranış değişikliği gerektirdiğinden zaman içinde yapılmalıdır. Sistemin hazırlanmasında aile hekimi başına düşen kişi sayısını, OECD ortalaması olan 2 bin kişi seviyesine çekebilmek önemli bir adımdır. Halihazırda ülkemizde bir aile hekimi 4 bin kişiye bakabilmektedir. Bu nedenle mevcut 28 bin aile hekimi sayısının 50 binin üzerine çıkarılması gerekmektedir." diyerek sağlık sisteminin yeniden yapılandırılmasında sevk zincirine geçişin önemli bir adım olduğunu vurguladı.

Editör: Dilara Adak