Resmi Gazete 'de yayımlanan açıklamaya göre, sağlık hizmet sigortasından yararlanamayan vatandaşların borçları 10 bin TL'nin altında kaldığı takdirde borçları silinecek.

İş arayanlar dikkat! Üniversite personel iş ilanları İş arayanlar dikkat! Üniversite personel iş ilanları

Sağlık hizmet bedellerinin terkin eidlmesiyle veya borçların taksitle ödenmesine ilişki yasa yürülüğe girdi. Yayımlanan yasaya göre, borcu 10 bin TL'nin üzerinden olan vatandaşların borçlarının yüzde 50'si silenecek. İşte açıklamalar...

"Resmi Gazete'de yer alan sağlıkla ilgili bazı kanunlarda ve 375 sayılı KHK'da değişiklik yapılmasına dair kanuna göre, 31 Aralık 2021 tarihine kadar tahsil edilememiş sağlık hizmet alacak tutarlarının %50'sinin bugün itibarıyla bir yıl içinde defaten veya taksitle ödenmesi halinde, geri kalan kısmı ferileriyle birlikte terkin edilecek.

Söz konusu alacağın tutarı 10 bin TL ve altında ise tamamının tahsilinden resen vazgeçilecek. Alacak tutarının yarısının 10 bin TL'nin altında olması halinde 10 bin TL'si terkin edilerek kalan kısım tahsil edilecek. Defaten ödeme veya terkin halinde bu alacakların tahsili için açılmış davalar ile yürütülen icra takipleri durdurulacak. Taksitle ödeme halinde ise ödeme süresince dava ve icra takipleri geri bırakılacak. Davanın durdurulması veya takibin geri bırakılması zaman aşımı sürelerini durduracak.

Yasada ayrıca, sağlık çalışanlarının mali ve özlük hakları haklarıyla ilgili düzenlemeler de yer alıyor." ifadelerine yer verildi.