Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerden etkilenen illerde işveren ve emeklilerin hak ve alacakları üzerindeki haciz işlemlerini kaldırmaya karar verdi. Bu kapsamda bölgedeki toplam 251 bin 830 e-mevduat haczi sistemden kaldırıldı. Bununla birlikte, emekli maaş hacizlerinin de 31 Ağustos 2023'e kadar ertelenmesi kararlaştırıldı. Ayrıca, erteleme kapsamındaki borçlar nedeniyle 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre yapılan icra takipleri durdurulacak, erteleme süresince yeni icra takip dosyaları açılmayacak. Erteleme kapsamındaki borçlar için daha önce haczedilmiş olan menkul ya da gayrimenkul mallar üzerindeki hacizlerin baki kalması kaydıyla hacizli malların satış işlemleri erteleme süresince yapılmayacak, hacizli araçların yakalamaları kaldırılacak.

Kullanılan oylara dikkat! Cezası para cezası ve hapis! Kullanılan oylara dikkat! Cezası para cezası ve hapis!

GSS prim borçları ertelendi

Primleri kendilerince ödenen 1 milyon 786 bin 658 Genel Sağlık Sigortalısının ödenmemiş prim borçları ile Temmuz 2023'e kadar oluşacak prim borçlarının son ödeme tarihi 31 Ağustos 2023 olarak güncellendi. 6 Şubat öncesi vadesi geçmiş GSS prim borçlarına 31 Ağustos'a kadar gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmayacak.