EYT düzenlemesinin Resmi Gazete'de yayımalanarak yürürlüğe girmesinin ardından milyonlarca EYT'li emeklilik hakkı elde ett. Ancak bu yasadan 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olan ve prim gününü dolduran kişiler yararlanabilecekti. Bu durum diğer mağduriyetlerin çıkmasına neden oldu. 99 sonra sigorta girişi olan vatandaşlar da emekli olmak istiyor. 

Medyatava'da yer alan habere göre, SGK, EYT düzenlemesi ile ilgili yayımladığı son genelge ile yasalaşan EYT kanununun uygulanmasına yönelik kafalardaki soru işaretlerini giderdi. Yayımlanan genelgeye göre 4A (SSK) statüsündeki EYT’liler, kadın ise 20, erkek ise 25 yıl sigortalılık süresinin yanı sıra sigortalı çalışmaya başladığı tarihe göre 5000 ile 5975 gün arasında değişen prim gün sayısını yerine getirerek emekli olabilecekler. 4B (BAĞ-KUR) statüsündeki EYT’lilerden kadınlar 7200, erkekler 9000 günü tamamlayarak emekliliğe hak kazanacaklar.

8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olan ve 1 Haziran 2002 tarihi itibarıyla 3 yıldan az hizmeti bulunan Emekli Sandığı ve BAĞ-KUR’lu kadınlar 20 tam yıl, erkekler ise 25 tam yıl koşulunu sağlamaları halinde emekli aylığı bağlatabilecekler.

Ankara'da lise öğrencisi dehşet saçtı! Ankara'da lise öğrencisi dehşet saçtı!

3600 GÜN PRİMİ OLAN TARIM İŞÇİLERİ

Habertürk'te yer alan habere göre EYT kanunu ile kademeli yaş koşulu tümüyle kaldırıldığından, 8 Eylül 1999 tarihinden önce çalışmaya başlayan 2925 Sayılı Kanun’a tabi tarım işçilerinden 3600 gün primi bulunanlar hemen emeklilik başvurusunda bulunabilecekler. Henüz 3600 günü tamamlamamış olanlar da tamamladıkları tarihten itibaren emeklilik dilekçesi verebilecekler.

Genelgede, 4C (Emekli Sandığı) statüsünde çalışan kamu görevlilerinin borçlanma ile EYT’den yararlanması konusuna da açıklık getirildi. Buna göre, 8 Eylül 1999 tarihinden sonra sigortalılığı başlayan kamu görevlilerinden askerler fakülte ve yüksekokullarda kendi hesabına okudukları dönemi, 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanuna göre yurt dışında geçen öğrenim sürelerini ve 3201 Sayılı Kanun uyarınca yurt dışı süreleri için borçlanma yaptıklarında sigorta başlangıç tarihini öne çekebilecekler. Bunların dışındaki hizmet borçlanmaları hizmet sürelerine sayılacak ancak sigorta başlangıçlarını öne çekmeyecek.

8 Eylül 1999 tarihinden sonra ilk defa 4A’lı (SSK) olarak çalışmaya başlayan ve sonradan memurluğa başlayanlar, sigortalı çalışmaya başlamadan önceki askerlik borçlanması ile EYT’li olamayacaklar.

SSK veya BAĞ-KUR’lu olarak 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı çalışmaya başladıktan sonra ilk defa 2008 yılı Ekim ayından sonra 4C (Emekli Sandığı) kapsamında çalışmaya başlayanlardan kadınlar 7200, erkekler 9000 günü tamamlayarak EYT kapsamında emekli olabilecekler.