Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından sözleşmeli olarak istihdam ettirilen ve 6191 sayılı kanuna göre kamuda 7 yıl görev sürelerini dolduran askerler memuriyet sınıfına geçmek istiyor. Kanunda yer alan maddelere göre atama hakları bulunan erler için kanun yürürlüğe girmediğinden askerler bir alt sınıfta kaldı. 

Sözleşmeli erler ''6191 sayılı sözleşmeli er kanununda 7 hizmet yılı dolduran sözleşmeli er ler kamu kurum ve kuruluşlarında boş kadro ve pozisyonda atanır kanun çıktı yönetmelik çıktı resmi gazetede yayınlandı ama atama çıkmadı mağduruz.'' sözleriyle mağduriyetlerini dile getirerek yetkililere sesleniyorlar.

Sözleşmm

Sözleşmeli erler isteklerini şöyle dile getirdi:

Efendim Bizler Türk Silahlı Kuvvetlerinde 7 yıl görev yapmış sözleşmeli erleriz Resmî Gazete'de 12 Mayıs 2023 tarihinde yayınlanan yeni 6191 sayılı kanuna göre yönetmenlik kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarındaki boş kadro ve pozisyonlara 30.04.2024 tarihinde atama yapıldı fakat 7 yılını bitiren 3000 kişi sadece 200 kişi mülakata çağırıldı bu sayı yetersiz kaldı diğer arkadaşlarımız mağdur edildi bu konu da usulsüzlük adaletsiz yapıldığını düşünüyoruz bu muameleyi hak etmiyoruz.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı neye göre atama yaptığını anlamış değiliz zaten en büyük kartvizitimizi canımızı ortaya koyarak oluşturduk nitelik puanlarımız da olumlu dolasıyla kimseye ayrıcalık haksızlık olmasın tüm sözleşmeli erler Mehmetçikler atansın Türk milletinin bağrından çıkıp zorlu şartlarda vatan savunması yaparken, gelecek kaygısı yaşamadan görevlerini sürdürmek istiyorlar. Sözleşmeli er olarak adlandırılan bu Mehmetçikler, kendilerine atanma hakkını tanınmasını, istiyor bu sayede hem moral ve motivasyon kazanmayı hem de geleceklerini garanti altına almayı umut ediyorlar.

Kerpiç evlerden gelip vatanı için fedakarlık yapan sözleşmeli erler, kanun ve yönetmeliklerin kendilerine tanıdığı hakların uygulanmasını bekliyorlar. Sözleşmeli erlerin bu haklı talepleri, şehit aileleri ve gaziler başta olmak üzere, tüm vatandaşların desteğini beklerken, yetkililerden de bir an önce somut adımlar atılması çağrısında bulunuyorlar. Atanma hakkı, onlar için sadece bir iş güvencesi değil, aynı zamanda yıllarca süren emeklerinin ve fedakarlıklarının bir tanınması anlamına geliyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ve Türk milletinin gururu olan bu Mehmetçiklerin çağrısı, onları sahipsiz bırakmamak ve hak ettikleri değeri vermek adına dikkate alınmayı bekliyor. Sözleşmeli erler, yaptıkları kutsal hizmetin karşılığında yasaların kendilerine tanıdığı hakkın kullanılmasını istiyorlar.

ARZ EDERİZ

6191 sayılı kanun sözleşmeli erler için ne diyor?

MADDE 4 – (1) Sözleşmeli er adayları, ön sözleşme yapılarak askerî eğitime alınır. Askerî eğitimi başarı ile tamamlayanlarla, dört yıldan fazla olmamak kaydıyla en az üç yıllık sözleşme yapılır. Müteakip sözleşmeler, bir yıldan az üç yıldan fazla olmamak şartıyla azamî yirmidokuz yaşın bitirildiği yılın aralık ayı sonuna kadar uzatılabilir.

Ömer Fethi Gürer, ehliyet affı bekleyenlerin sesi oldu! Ömer Fethi Gürer, ehliyet affı bekleyenlerin sesi oldu!

2- Sıkıyönetim, seferberlik, savaş veya terörle mücadeleden kaynaklanan zorunlu hâllerde ihtiyaç duyulanların sözleşme süreleri, talebe ve yaş haddine bakılmaksızın Kuvvet Komutanları, Jandarma Genel Komutanı veya Sahil Güvenlik Komutanının istemi üzerine ve durumun devamı müddetince, Genelkurmay Başkanının onayı ile uzatılabilir.

3- Sözleşmeli erbaş ve erler ile sözleşmeli er adayları, asker kişi sayılırlar. Sözleşmeli erbaşlar, muvazzaflık hizmetinde olan emsal rütbedeki erbaşların üstü, emsal rütbedeki uzman erbaşların astıdır. Sözleşmeli erbaşlar hakkında rütbenin geri alınması feri cezası uygulanmaz.

(4) Sözleşmeli erbaş ve erler istihdam edildikleri kadro görevleri ile 4/1/1961 tarihli ve 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununda erbaş ve erler için belirtilen görevleri yaparlar. Bu Kanunda hüküm bulunmayan hâllerde sözleşmeli erbaş ve erler hakkında, erbaş ve erlere ilişkin hükümler uygulanır.

(5) Sözleşmeli erbaş ve erlerin sınıfları, Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığınca değiştirilebilir.

(6) Sefer görev emirleri, askerlik yükümlülüğünü yerine getirdikleri sınıf, branş ve statüye göre çıkarılır.

Editör: Zeynep Peksoy