Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından sözleşmeli olarak istihdam ettirilen ve 6191 sayılı kanuna göre kamuda 7 yıl görev sürelerini dolduran askerler memuriyet sınıfına geçmek istiyor. Kanunda yer alan maddelere göre atama hakları bulunan erler için kanun yürürlüğe girmediğidnen askerler bir alt sınıfta kaldı. 

3 bin lira maaşla sözleşmeli er

14 ilde FETÖ'ye "Kıskaç-7" operasyonu: 67 gözaltı 14 ilde FETÖ'ye "Kıskaç-7" operasyonu: 67 gözaltı

Sözleşmeli erler ''6191 sayılı sözleşmeli er kanununda 7 hizmet yılı dolduran sözleşmeli er ler kamu kurum ve kuruluşlarında boş kadro ve pozisyonda atanır kanun çıktı yönetmelik çıktı resmi gazetede yayınlandı ama atama çıkmadı mağduruz.'' sözleriyle mağduriyetlerini dile getirerek yetkililere sesleniyorlar.

6191 sayılı kanun sözleşmeli erler için ne diyor?

MADDE 4 – (1) Sözleşmeli er adayları, ön sözleşme yapılarak askerî eğitime alınır. Askerî eğitimi başarı ile tamamlayanlarla, dört yıldan fazla olmamak kaydıyla en az üç yıllık sözleşme yapılır. Müteakip sözleşmeler, bir yıldan az üç yıldan fazla olmamak şartıyla azamî yirmidokuz yaşın bitirildiği yılın aralık ayı sonuna kadar uzatılabilir.

2- Sıkıyönetim, seferberlik, savaş veya terörle mücadeleden kaynaklanan zorunlu hâllerde ihtiyaç duyulanların sözleşme süreleri, talebe ve yaş haddine bakılmaksızın Kuvvet Komutanları, Jandarma Genel Komutanı veya Sahil Güvenlik Komutanının istemi üzerine ve durumun devamı müddetince, Genelkurmay Başkanının onayı ile uzatılabilir.

3- Sözleşmeli erbaş ve erler ile sözleşmeli er adayları, asker kişi sayılırlar. Sözleşmeli erbaşlar, muvazzaflık hizmetinde olan emsal rütbedeki erbaşların üstü, emsal rütbedeki uzman erbaşların astıdır. Sözleşmeli erbaşlar hakkında rütbenin geri alınması feri cezası uygulanmaz.

(4) Sözleşmeli erbaş ve erler istihdam edildikleri kadro görevleri ile 4/1/1961 tarihli ve 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununda erbaş ve erler için belirtilen görevleri yaparlar. Bu Kanunda hüküm bulunmayan hâllerde sözleşmeli erbaş ve erler hakkında, erbaş ve erlere ilişkin hükümler uygulanır.

(5) Sözleşmeli erbaş ve erlerin sınıfları, Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığınca değiştirilebilir.

(6) Sefer görev emirleri, askerlik yükümlülüğünü yerine getirdikleri sınıf, branş ve statüye göre çıkarılır.