Yüz binlerce taşeron işçinin kadro mücadelesi devam ediyor! Yüz binlerce taşeron işçinin kadro mücadelesi devam ediyor!

SSK ve Bağkur'lularda askerlik borçlanması sigorta girişini geriye çekiyor. Memurların yaptıkları askerlik borçlanması ise fiili hizmetten sayılıyor. Vatan borcunu işçi, memur, esnaf ayrımı ortadan kaldırılmalıdır.

 SSK'da, Bağkur'da ya da SGK^da sigorta başlangıç tarihi geriye çekerken 5434 sayılı emekli sandığı kanununda geriye çekmiyor?

4C memurların askerlik borçlanmasında borçlanılan süre kadar geri çekmediği için 2000'de başlayanm bir memur EYT kapsamına giremedi. 2001 yılının Mart ayının başında ise başlayan 4A'lı işçi ve 4B'li esnaf askerlik borçlanmasıyla EYT'li oldular.  Askerlik Borçlanması yapan 4/C'lilerin suçu ne? 

Resim