EYT düzenlemesinden yararlanamayan stajyerler ve çıraklar yaşanan bu mağduriyetin giderilmesini ve adilce emekli olmayı istiyorlar.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Emeklilikte Yaşa Takılanlarla (EYT) düzenlemesinin detaylarını açıklayarak, "2 Milyon 250 bin vatandaşımız emekli olma hakkına kavuşuyor. Herhangi bir yaş sınırı uygulanmayacaktır" açıklamasında bulunarak EYT mağduriyetini çözerken yeni mağduriyetlere de kapı araladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, “İşletmelerde mesleki eğitimin amacı, öğrencinin iş hayatına dahil olması değil eğitiminin bir parçası olarak eğitim gördüğü mesleği uygulama ile öğrenmesidir. Başka bir ifade ile bunlar bildiğimiz anlamda bir çalışan değil öğrencidirler. Dolayısıyla çıraklık ve stajyerlikte geçen süreler malullük yaşlılık ve ölüm sigortası kapsamında bulunmadığından söz konusu sürelerdeki işe başlama tarihinin, aylığa hak kazanmada ilk işe giriş tarihi olarak kabul edilmesine kanunen imkân bulunmamaktadır.” sözleriyle 2 milyon staj ve çıraklık mağdurununun EYT düzenlemesinden yararlanamayacağını açıklamıştı. 

Ancak stajyer ve çıraklar, bir kesimin mağduriyeti giderilirken kendi sorunlarının görmezden gelinmesine karşı çıkmaya devam ediyor. Başta sosyal medya olmak üzere birçok mecrada yetkililere seslenen staj ve çıraklık mağdurları çocuk yaştan beri çalışmalarının karşılığının emeklilikle sağlanması için canla başla mücadele ediyor. Peki stajyer ve çıraklar ne istiyor?

STAJYER VE ÇIRAKLAR ADALET İSTİYOR!

Sosyal Güvenlik Kurumu’nda 8 Eylül 1999'dan önce stayjer ve çırak kaydı bulunanlar sigortalılık süresi ve prim günü koşullarını karşıladıkları takdirde yaş şartı aranmadan emekli olabilmek istiyorlar.

EYT de 3600 günden emeklilik olacak mı? EYT de 3600 günden emeklilik olacak mı?

Çok küçük yaşlarda ekmek parası kazanmak için çalışma hayatına atılan stajyer ve çıraklıklar sigortalarının emeklilikte bağlayıcı sayılmasını ve Ocak ayında Meclis'e sunulması beklenen EYT düzenlemesi kapsamından yararlanmayı istiyorlar. 

Çırak ve stajyeler SGK’ye kayıtlı iken çalıştıklarını ve Sigorta Sicil Kaydı belgesinde “ilk işe giriş tarihi” ifadesinin açık bir şekilde yer aldığını belirterek stajyer ve çıraklar için de borçlanma hakkı istiyor.

GURBETÇİLERİN STAJLARI TÜRKİYE'DE KABUL EDİLİYOR 

Milyonlarca Türk vatandaşının kendi ülkesinde yaptığı staj sigortaları başlangıç sayılmayıp emekliliklerine etki etmiyorken, Almanya başta olmak üzere Avrupa'da yaşayan milyonlarca gurbetçi, staj sigortası primlerini Türkiye'deki emeklilikleri için kullanabiliyorlar.

Türkiye'de yaşayan staj ve çıraklık mağdurları, söz konusu ayrımın kendi vatandaşına karşı yapılan bir haksızlık olduğunu ifade ederek yetkililere seslenerek staj ve çıraklık sigortasının EYT düzenlemesi içerisinde olmasını talep ediyor.