Mevcut mevzuatta 4/D sürekli işçilere nakil ve tayin hakkı sağlayan bir düzenleme bulunmamaktadır. Bu nedenle işçiler ve sendikalar, tayin ve nakil hakkı taleplerini yoğun bir şekilde dile getirmektedirler.

Taşerona kadro düzenlemesi ne zaman? Emekçiler harekete geçti! Taşerona kadro düzenlemesi ne zaman? Emekçiler harekete geçti!

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), yıllık raporunda kadroya geçiş sonrası işçilere yönelik eksikliklerin olduğunu belirtmiştir. Çalışma koşulları, nakil talepleri, meslek kodu ve unvan değişikliği gibi konularda mevzuatın yetersiz olduğu vurgulanmıştır. KDK, kanun koyucu ve kamu idarelerinin bu konuda düzenlemeler yapması gerektiğini ifade etmektedir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ise 4/D sürekli işçilere nakil ve tayin hakkı veren bir düzenleme üzerinde çalışmaktadır. Bu düzenlemeye göre, işçiler memurlar gibi mazeretlere dayalı olarak tayin hakkına sahip olacaklar. Sağlık, eş durumu, ve özür gibi mazeretleri olan işçiler, kendi kurumları içinde iller arası yer değiştirme imkanına sahip olabileceklerdir.