TBMM Genel Kurulu’nda "EYT'de staj dahil olsun" sesleri yükseldi.

TBMM’de 20 milletvekili tarafından stajda geçen sürelerin emeklilik kapsamına dahil edilmesi önergesi verilirken, bu konuda söz alan İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu, “Staj yapan öğrencilerin talepleri, mağduriyetlerinin ortadan kaldırılması için, staj başlama tarihinin sigortalılık başlangıç tarihi olarak kabul edilmesi gerekiyor” dedi.

Kabukcuoğlu’nun Meclis tutanaklarına yansıyan konuşması şu şekilde:

“Mesleki ve teknik okullarda staj eğitimi verilen 517 bin civarında öğrencimiz vardır, bu sayı her yıl tekrarlanmaktadır. Mesleki ve teknik okullarda pratik eğitim öne çıkmaktadır. Bu grup öğrencilerin istihdam edileceği alanlarda önemli bir iş gücü yetersizliği vardır. Yükseköğrenim gençleri uzun bir eğitim görüp iş güçlerini rahatlıkla istihdam edecek alan bulamazken meslek okullarının böyle bir şansı var. Ne çare ki biz, ihtiyaç fazlası insan gücü yetiştirmeye devam ederken, ihtiyaç duyulan grupta insan gücü yetiştirmekte âciziz.

Hükûmetin başarısız personel, öğrenci planlaması karşısında kurumlar çözüm arıyorlar. Örneğin, Eskişehir Sanayi Odası Başkanlığı kendi ihtiyacını karşılamak için bir eğitim kurumu kurdu. Bunu yapan başka sanayi bölgesi başkanlıklarını da duyuyoruz. Millî Eğitim Bakanlığı diğer bakanlıklarla görüşerek meslek liseleri yatırımını artırmak zorundadır. Toplumun konuya daha da yönlendirilmesi, okulların cazibesinin artırılması için öğrencilerin sigortalarının başlangıcının emeklilik sigortasının da başlangıcı olarak kabul edilmesi meslek liselerine talebi artıracaktır. Meslek liselerinin pek çok eksiği vardır. Hükûmet meslek lisesi eğitimini özendirici tedbirler almalıdır. Buradaki öğrencilerin özlük haklarının düzeltilmesi en somut özendirici örnek olacaktır.

Bir yandan eğitimi devam ederken bir yandan da çalışma yaşamına adapte olmaya çalışan pek çok öğrenci zorunlu mesleki staja tabi tutulmaktadır. Pratik eğitim ile teorik eğitimin bir arada yürütülmesi kaliteli eğitim için altın standarttır.

EYT'de yaş sınırı sorunu çözülüyor EYT'de yaş sınırı sorunu çözülüyor

Bazı meslek gruplarının stajında sigortalılık emeklilik sigortası başlangıcıyken bazı meslek grupları için bu sigortalılık emeklilik sigortası başlangıcı sayılmıyor. Çıraklar iş kazasında sigortalılıktan yararlanırken, emekli, malul ve ölüm aylığı bağlanmasından yararlanamıyorlar. Çırakların durumu sosyal adalete aykırıdır. Bazı meslek gruplarında er, erbaş ve doktora eğitim yapanların çalıştıkları süre sigortalılıktan sayılıyor. Avukatlar ise staj yaptıkları süreyi, daha sonra borçlanmak suretiyle, emekliliklerine saydırıyorlar. Meslek grupları arasındaki farklılık, eşitsizlik ve mağduriyet yaratmaktadır. Meslek okullarında zorunlu stajı başlayan öğrencilerin her şeyi kayıt altındadır. Staj yapan öğrencilerin talepleri, mağduriyetlerinin ortadan kaldırılması için, staj başlama tarihinin sigortalılık başlangıç tarihi olarak kabul edilmesi ve kişinin borçlandırılmasıdır. Borçlanma sayesinde, SGK da ayrıca bir kaynak sahibi olacaktır.

SGK’nın tüm sigortalılara karşı tutumu aynı değildir, bazı meslek grupları için stajın başladığı tarih, sigortalılığın başlangıç tarihi olarak kabul edilmesi tercih olarak görülmez, bu anayasal olarak bir ihlaldir. Anayasa’mızın 10’uncu maddesinde yer alan eşitlik ilkesi gereği “Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir.” Yine 11’inci maddesine göre: “Anayasa hükümleri, yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını ve diğer kuruluş ve kişileri bağlayan temel hukuk kurallarıdır.” Bu sebeple, Anayasa’nın eşitlik ilkesi gereği, bu kesimin de borçlanma hakkından faydalanması gerekir. Bu konu, Anayasa Mahkemesi’ne götürülse yüce mahkemenin bunu iptal edeceği kesindir.  Gazi Meclis sorumluluğa sahip çıkarak çıraklıktaki mağduriyeti düzeltmelidir.”