TCDD tarafından yayınlanan son dakika açıklamasında 24 işçi alımı yapılacağına ve başvuruların İşKUR üzerinden alınmaya başladığına yer verildi.

Bakanlık duyurdu: KPSS'siz personel alımı gerçekleştirilecek! Bakanlık duyurdu: KPSS'siz personel alımı gerçekleştirilecek!

1) İlanlarımıza başvurular, İŞKUR’un internet sitesi üzerinden 23.10.2023-27.10.2023 tarihleri arasında yapılacaktır.
2) Adaylar, İŞKUR’da ilan edilen işgücü taleplerimizden sadece birine müracaat edebilecektir. İŞKUR’da ilan edilen işgücü
talebimizde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla adayların belirtilen okul bölümlerinden mezun olmaları gerekmektedir.
3) İŞKUR’ca bildirilecek NİHAİ LİSTEDE YER ALACAK ADAYLAR, sözlü sınava katılmak için aşağıda belirtilen
belgelerin fotokopileri ile TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü internet sitesinde (www.tcddtasimacilik.gov.tr.)
yayınlanacak 1’er adet resimli İş Talep Bilgi Formunu ve Başvuru Formunu eksiksiz olarak doldurarak
www.tcddtasimacilik.gov.tr adresinde ilan edilen tarihler arasında, TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü İnsan
Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı İşçi ve İş Mevzuatı Şubesi Oda No:2050 Hacıbayram Mah. Hipodrom Cad.
No:3 Altındağ/ANKARA adresine şahsen veya postayla teslim edeceklerdir. Belgelerini teslim etmeyen adaylar sözlü
sınava alınmayacaktır.
4) İŞKUR’ca bildirilecek nihai listede yer alacak adayların evrak teslimi neticesinde sınava girip giremeyecekleri evrak
teslim süresinin bitiminden sonra açıklanacaktır. Eksik veya uygun olmayan evrakla başvuran adayların evrakları
kesinlikle kabul edilmeyecektir.
5) Sözlü sınav, TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Hacıbayram Mah. Hipodrom Cad. No:3 Altındağ/ANKARA
adresinde yapılacaktır. Sınava ilişkin detaylar evrak teslimi sonrası internet sitemizden duyurulacaktır.
(www.tcddtasimacilik.gov.tr)
6) TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü işyerlerine görev alacak işçiler 4857 sayılı İş Kanununa tabii olarak görev
yapacaktır. İşe başlatılan işçilerin deneme süresi 4 aydır. TCDD Taşımacılık AŞ’de işe başlayan adaylar 5 yıl boyunca
nakil isteğinde bulunamayacaktır.
7) Sadece 18-35 yaş arası ve sadece erkek adaylar başvuru yapacaktır. (İşyerlerimiz ağır ve tehlikeli iş kapsamında
olduğundan ve işçilerin beden gücüyle çalışması gerektiğinden dolayı erkek adaylar istihdam edilecektir.)
8) Sınava giren adaylar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Puanlamanın 50 puanlık kısmı adayın fiziki yeterliliğinin, ifade
becerisinin, uygulama yapıldığı takdirde pratik bilgisinin değerlendirildiği “BECERİ” alanından, kalan 50 puanlık kısmı
ise adayın teorik bilgisi, iş deneyimi, kavrama bilgisinin ölçüldüğü “MESLEKİ YETERLİLİK” alanından oluşur.
Değerlendirme neticesinde toplam 60 puan altında kalan adaylar başarısız sayılır.
9) Yapılacak sözlü sınav sonucunda başarılı olan adaylardan tam teşekküllü Devlet Hastaneleri veya Resmi Üniversite
Hastanelerinden sağlık kurul raporu istenecektir. (Özel hastanelerden alınacak raporlar kabul edilmeyecektir.)
10) 7 yıl içerisinde isteği ile işten ayrılan veya 4857 sayılı İş Kanununun 25. maddesinin 2. fıkrasına göre sözleşmesi
feshedilenlerden; TCDD Taşımacılık A.Ş. tarafından verilen eğitim, kurs ve staj programları süresince aldığı ücretler ve
bu sürelerde yapılan eğitim, kurs ve staj giderlerinin ½ ’si oranında tazminat talep edilir.
11) İşe başladıktan sonra 2 yıl içerisinde, sağlık durumu atandığı unvanda işçi olarak çalışmaya elverişli olmadığı sağlık
kurulu raporu ile belirlenenlerin sözleşmelerini feshetmeye veya sanatsız işçi kadrolarına atamaya TCDD Taşımacılık
A.Ş. yetkilidir.