Üniversiteli İşçiler Platformu kadrolarının olduğunu belirterek ststü değişikliği talep ediyor:

''Yüksek Öğretim Kurumlarının ön lisans, lisans ve yüksek lisans bölümlerinden mezun olup Kamu Kurum ve kuruluşlarında, Bakanlıklarda, Belediyelerde, Özel İdarelerde ve Kamu İktisadi Teşebbüslerinde 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabii olarak sürekli işçi statüsünde çalışanların çalışma koşullarını iyileştirme, memurlar gibi yasal haklara haiz olabilmek amacıyla yasal düzenleme ile statü değişiliği talep etmekteyiz.''

Üniversiteli İşçiler Kimdir, Ne İstiyorlar?

Üniversiteli İşçiler Platformu'nun paylaştığı açıklamaya göre:

''Bilindiği üzere kamu kurum ve kuruluşlarında 4857 sayılı İş Kanununa tabi olarak daimi işçi kadrosunda çalışan ancak diğer kamu personeli gibi firsat eşitliği yakalayamayan üniversite mezunu işçiler sorununa yıllardır çözüm getirilmemiştir.
Kamuda çalışan memurlarda ve özel sektörde diplomaya dayalı bir hiyerarşik yapı oluşturup, alınan eğitime dayalı dikey hareketlilik sağlanırken kamu işçilerinde halen böyle bir sistem bulunmamaktadır.

Üniversitelerin aynı bölümlerinden mezun olup, aynı birimde çalışan, aynı işi yapan, aynı unvana sahip iki kamu çalışanının statü farkıyla memur ve işçi olarak ayrılması ve intibak, görevde yükselme, tayin, terfi gibi özlük haklarından aynı şekilde yararlanamaması ile kamuda eşitlik ilkesi ve iş barışı bozulmaktadır.

Memur personele Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavı ile hak ettiği unvan ve pozisyonlara ulaşma imkânı verilirken kurumuna yıllarca emek vermiş, tecrübe ve liyakat sahibi, kendini geliştirmiş işçi personel kamuda üvey evlat muamelesi görmektedir.

Alanında eğitimli ve nitelikli bir bireyin memur yerine sürekli işçi statüsünde istihdam edilmesi; çalıştığı işyerine, sahip olduğu iş potansiyelini tam olarak yansıtamamasına, mesleki ayrımcılığa ve heveslerin de kırılması ile mesleki anlamda körelmesine de sebep olmaktadır.

Üniversite mezunu işçiler "beden işçisi" yahut "vasıfsız işçi" değildir. Memur akranları ile aynı sorumluluklar altında mesleğini icra ettiği ve kendisinden sonra göreve başlayan personel mesleğin inceliklerini öğrettiği halde çoğu kurumda, yaptığı işe imza attırılmayan, mesleki eğitimlere katılması işçi olduğu gerekçesiyle, diplomasıyla birlikte görmezden gelinen yetişmiş personellerdir.

Halihazırda devlet kurumlarından maaş alan kadrolu personel söz konusu olduğundan statü değişikliği ile işçilikten memurluğa geçişte personel maliyeti düşecektir (maaş, sigorta primi ve kıdem tazminatı ve diğer yan ödemelerin düşüşü). Bununla ilgili daha önce Devlet Personel Başkanlığı tarafından yaptırılan bir çalışma da bu geçişin devlete ilave bir maddi yük getirmediğini görülmüştür.

Emeklilikte Adalet Derneği (EMADDER) bayramdan önce kademeye müjde bekliyor! Emeklilikte Adalet Derneği (EMADDER) bayramdan önce kademeye müjde bekliyor!

Memuriyete geçiş talebi çok büyük çoğunlukla üniversite eğitimi almış işçiler tarafından yapılmaktadır ve topluluğumuzun adı da buradan gelmektedir. İşçi çalıştırma zorunluluğu olan yerlerde çalışan işçiler çoğunlukla ortaöğretim ve lise mezunlarından oluştuğundan yapılan düzenleme çalışma düzenine de zarar vermeyecektir.

Talebimizle ilgili olarak 2015 yılı 3.Dönem Toplu Sözleşmesinde 36/1 maddesine ile alınmış bir karar olmasına rağmen aradan geçen süre zarfında bu karar uygulanmamıştır. Ancak anılan sözleşmenin 36/2 maddesi gereği 4C statüsünde çalışmakta olan personeller, 2017 ve 2018 yıllarında 4B sözleşmeli personel statüsüne geçirilmişlerdir. Ayrıca 2009 ve 2011 yıllarında ÇAYKUR'da, 2022 yılında ise TEDAŞ ve TÜRKŞEKER Fabrikalarında memur akranları ile aynı iş yerinde aynı işi yapan üniversite mezunu işçiler Sözleşmeli Memur statüsüne geçirilmişlerdir. Fakat bu konulardan daha eski olan üniversiteli işçiler meselesi ile ilgili herhangi bir gelişme olmamıştır.

Kamu maliyesine ilave bir yük getirmeden tecrübeli ve nitelikli personel ihtiyacının karşılanması ve yıllardır süren mağduriyetin giderilmesi adına, sürekli işçi kadrosundaki üniversite mezunu işçilerin statü değişikliği ile isteğe bağlı olarak memur kadrolarına geçirilmesi için yasal düzenleme yapılması hususunda gereğini saygılarımızla arz ederiz.''