Halk Eğitim ve BELMEK’lerde mevsimlik işçi statüsünde A4’den kadrosuz, sözleşmeli çalışan 94 bini aşkın usta öğretici eşit çalışma saatleri, eşit ücretler, eşit çalışma koşulları olmaması nedeniyle çalışma hayatlarında sıkıntılar yaşıyor.

Aynı işi yaptıkları kişilerle farklı şartlara sahip olan usta öğreticiler birçok mecrada yetkililere seslenerek bir an önce çalışma şartlarında eşitlik sağlanmasını istiyor. 

Kadroluların yaptığı bütün işleri yaptıklarını ancak eşit şartlara sahip olmadıklarını, özlük haklarının olmadığını belirtiyor. Kadrolu öğretmenler, ek ders ücreti artı maaş alıyor. Usta öğreticiler ile sadece ek ders ücreti aldıklarını ve onun da asgari ücretin çok altında olduğunu ifade ediyorlar. 

Fiili olarak öğretmen olan, derse giren, ders defteri dolduran, hatta çalıştığı yere göre nöbet bile tutan, gerek halk eğitim merkezlerinde gerekse mesleki eğitim merkezlerinde görev alan ve çalıştıkları kurumda öğretmen açığının yerini dolduran usta öğreticiler çalışma koşullarında, çalışma saatlerinde ve çalışma ücretlerinde iyileştirilme yapılmasını talep ediyor. 

Ücretli öğretmenler atama talep ediyor! Ücretli öğretmenler atama talep ediyor!

Usta öğreticiler, ders karşılığı görev almaları nedeniyle aynı işi yaptıkları birçok eğitimcinin aksine özlük haklarına sahip değil. Kıdem ve ihbar tazminatı, iş güvencesi ve yıllık izinleri de olmayan usta öğreticiler ikramiye alamıyor.

Resmi tatillerde ise çalışamadıkları için ücret alamazken çalışmaları durumunda fazla mesai alamıyorlar. Maddi sıkıntılar yaşadıklarını ve iş güvenceleri olmadığı için baskıya uğrayabildiklerini söyleyen usta öğreticilerin kadro mücadelesi devam ederken haklarını yargı önünde de aramaya çalışıyorlar.

100 bin usta öğretici kadrolu öğretmenlerle kamuda aynı işi yapan, ek ders ücreti ile Milli Eğitim Bakanlığı’nın eğitimci personeli olarak çalışıyor. 100 bin usta öğretici geleceğe yaptıkları işin karşılığının verilmesini ve yaşadıkları sıkıntıların görmezden gelinmemesini talep ediyor.

Almanca öğretmenleri atama istiyor! Almanca öğretmenleri atama istiyor!

Kadrolu olarak yaptıkları işin karşılığının tam olarak verilmesini isteyen usta öğreticiler sosyal medya üzerinden yetkililere sesleniyor, basın açıklamaları düzenliyor.

PİKTES öğretmenleri kadroya alınacak mı? PİKTES öğretmenleri kadroya alınacak mı?

Usta öğreticilerin görev ve sorumlulukları nelerdir?

Usta öğreticiler, okullarda görev yapan öğretmenler gibi öğretme ve öğrenme konularına hakim olan, öğretim yöntemlerini bilen kişilerdir. Usta öğreticiler uygulama çalışmalarını iyi bir şekilde planlayarak, disiplinli ve verimli bir çalışma ortamı sağlarlar. Usta öğreticiler, kadrolu ya da ücretli olarak çalışabilirler. Ancak ücretli olan kişiler haftanın 5 günü düzenli olarak çalışmazlar. Derslerine ve ders saatlerine göre çalıştıkları kurumda bulunurlar.

Düzenli çalışmadıkları için birkaç farklı iş yerinde ya da kurumda görev alabilirler. Halk Eğitim Merkezi bünyesinde, kadrolu öğretmen ve kadrolu usta öğretici sayısının yetersiz olması durumunda ek ders ücreti karşılığında ücretli çalışan öğreticiler görevlendirirler.

Kurumlarda görevlendirilen ücretli öğreticiler, görevlerini belli bir plan ve program dahilinde yürütürler. Öğretim materyallerini hazırlama ve uygulama konusunda deneyim sahibidirler. Usta öğreticilerin görev yaptıkları kurslarda kursiyerlerin çeşitli sebeplerle öğrenime devam etmemeleri durumunda kurs kapatılırsa, ücretli usta öğreticilere başka bir kursta istihdam sağlanır.

Bu durumun oluşmaması halinde usta öğreticilerin görevlendirmeleri iptal edilir. Bu kişilere görev yaptığı süre kadar ücret ödenir.