Yardımcı hizmetler sınıfıı eğitim durumuna göre uygun kadroya atanmak istyior. Uzun süredir bu taleplerin sosyal medya mecralarından dile getiriyor.

Resim

YHS ÇAĞDIŞIDIR, KALDIRILMALIDIR

  1. Emeğe saygı ve alın terinin kutsallığın inanıyorsak, miadı dolmuş YHS tarihinin tozlu raflarında yerini almalıdır.
  2. Yardımcı Hizmetler Sınıfı kadrosunda olmak bir kader değildir. Bu personelin emekli olana kadar aynı şartlarda çalışması liyakat ve kariyer ilkesine aykırıdır.
  3. YHS persoenellerinin fiilen görev yaptıkları ve öğrenim durumları itibarıyla hak ettikleri Genel İdari Hizmetler veya Teknik Hizmetler Sınıfına geçiş sağlanmalıdır. 
  4. YHS personelinin en düşük eğitim seviyesi lise- meslek lisesi düzeyindedir. Çoğunluğu ön lisans hatta lisans ve yüksek lisans mezunudur.
  5. Yalnızca "hizmetli" statüsündeki işleri değil, memur-teknisyen-tekniker unvanlı personelini yaptığı işleri de yapmaktadır.
  6.  Bu personelin fiilen görev yaptıkları ve öğrenim durumları itibarıyla hak ettikleri Genel idari hizmetler veya teknik hizmetler sınıfına geçişler sağlanmalıdır. 

Yardımcı hizmetler sınıfı ile ilgili yeni gelişme! 

CHP'nin Muğla kontenjanından Muğla Milletvekili adayı ve Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, YHS mağdurlarının yaşadıkları sorunu yeniden gündeme getirdi. 

Yeni kabineden tek bir şey istiyorlar! Staj ve çıraklık SSK başlangıcı sayılsın Yeni kabineden tek bir şey istiyorlar! Staj ve çıraklık SSK başlangıcı sayılsın