Kamu kurum ve kuruluşlarında Yardımcı Hizmetler Sınıfı'nda (YHS) görev alan personeller kamunun üvey evlatları olduklarını, içlerinde büro işlerini yapabilecek ön lisans, lisans ve yüksek lisans mezunu kişilerin olduğunu söyleyerek bir defaya mahsus statü değişikliği yapılmasını talep ediyor.

Yardımcı Hizmetler Sınıfının Kaldırılmasına İlişkin Kanun Teklifi, YURT Sendikaları Konfederasyonu aracılığı ile Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan BEKİN tarafından Meclis'e sunuldu.

YURT Sendikaları Konfederasyonu tarafından yapılan yazılı açıklama şu şekilde:

"Yardımcı Hizmetler Sınıfının kaldırılmasına yönelik verdiğimiz büyük çaba sonuç veriyor!

Gerek YURT Sendikaları Konfederasyonu olarak gerekse farklı iş kollarında faaliyet sürdüren Yurt Sendikaları olarak kamu dairelerinin adeta kanayan yarası haline gelen Yardımcı Hizmetler Sınıfı (YHS) için verdiğimiz mücadele karşılığını buluyor!

TBMM Başkanlığına 12 Ocak 2024 tarihli ve Esas No: 2/1911 ile Plan ve Bütçe Komisyonuna Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi verildi. (Kanun Teklifi İçin Tıklayın 1,2) YHS kapsamında görev yapan personelin Genel İdari Hizmetler Sınıfına sınavsız dahil edilerek memur unvanlı olarak atamalarının yapılması; yaşanan mağduriyetleri giderecek, hakkaniyet ve eşitlik ilkesi çerçevesinde kamuda görev yapan memurlar arasında çalışma barışını sağlamış olacaktır.

KİT-DER, Kamu İktisadi Teşebbüslerinde çalışan 90 bin taşeron işçinin kadro talebi için ziyaretlere devam ediyor KİT-DER, Kamu İktisadi Teşebbüslerinde çalışan 90 bin taşeron işçinin kadro talebi için ziyaretlere devam ediyor

İşçi kadroların geçirilen taşeron firmalarına bağlı olarak kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personel, YHS bünyesindeki personelin yaptığı işleri yapmaktadır. YHS kadrosunda bulunan çoğu personel ise masa başında veya çeşitli kadroların görevlerini görevlendirme yoluyla yapmaktadır. Bu nedenle kamuda YHS Sınıfına ihtiyaç kalmamıştır. Kaldı ki yıllardır KPSS ile merkezi yerleştirmelerde YHS bünyesindeki kadrolara atama yapılmamaktadır.

YURT Sendikaları Konfederasyonu ve bağlı sendikalar olarak Kanun teklifini destekliyor, biran önce yürürlüğe girmesini istiyoruz."

Editör: Zeynep Peksoy