Boşanmalarda eşlere bağlanan 'süresiz nafaka' uygulaması toplumda ayrılmalara yol açarken yeni sorunlara da neden oluyor. Evliliklerin süresine bakılmaksızın erkeklere yüklenen bu yükün neredeyse ömür boyu sürecek olması günümüzdeki ekonomik şartlarda vatandaşları daha fazla zor durumda bırakıyor. 

Giydiği mont sosyal medya kullanıcılarının diline düştü Giydiği mont sosyal medya kullanıcılarının diline düştü

Kamuoyunun son yıllarda sıkça adlarını duyduğu süresiz nafaka mağdurları seslerini hükümete ulaştırmak adına sosyal medya hesapları üzerinden paylaşım yapıyor.

Süresiz nafaka ödemenin bir zulüm olduğunu ifade eden mağdurlar bitirilmesini talep ederek, neredeyse iki milyon kişinin mağdur olduğu süresiz nafakanın çözüm sürecinin de süresizleşmesine tepki gösteriyor. 

YARGITAY'DAN EMSAL KARAR

Şiddetli geçimsizlik yaşayan çiftin boşanma davası açmasının ardından mahkeme, davalı kocanın iştirak nafakası ödemesi gerektiğine karar verdi. Oğlunun özel okul taksiti ve servis ücretini iştirak nafakası yerine ödediğini düşünen koca, nafakayı ödemedi. Nafaka ödenmemesi nedeniyle mağdur olduğunu iddia eden kadın, okul taksiti ve servis ücreti ödemesinin nafaka borcu yerine geçemeyeceğini iddia ederek eski kocası hakkında icra takibi başlattı. Takibe itiraz eden eski koca mahkemenin yolunu tutarak, özel okulda eğitim gören çocuğun okul ve servis masraflarını iştirak nafakasına karşılık olmak üzere ödendiğini, ödenen miktarın hükmolunan iştirak nafakasından çok daha fazla olduğunu belirtti.

Nafakanın eğitim masrafı yanında çocuğun sair giderlerini kapsadığını gözeten ve oğlunun daha iyi bir eğitim almasını istediğini, bu nedenle karşı tarafın talebini kabul ettiğini söyledi. Yargıtay 12. Hukuk Dairesi'nin bir içtihadında bu ödemelerin nafaka borcunun hesabında dikkate alınması gerektiğine işaret edildiğini hatırlattı. Takip dönemi içerisinde bu suretle toplamk 26 bin TL ödeyen davacının takipte istenilen miktarın çok üzerinde ödendiğini ileri sürdü. Takip nedeniyle borçlu lmadığının tespitine karar verilmesini istedi.

Davalı kadın eski kocasının nafaka ödemekten kaçınıdğını iddia ederken mahkeme davanın kabulüne hükmetti. Davalı kadının temyizi üzerine devreye giren Yargıtay, kararı bozdu. Yeniden yapılan yargılamada Mahkeme'nin ilk kararında direnmesi üzerine davalı kadın bu kararı da temyiz etti. Ardından devreye bu kez Yargıtay Hukuk Genel Kurulu girdi.

Emsal nitelikte bir karara imza atan Kurul; müşterek çocuğun okul ve servis giderleri için yapılan harcamaların iştirak nafakası borcuna mahsuben yapıldığına ilişkin bir açıklama yoksa iştirak nafakası borcu devam edeceğine hükmetti. Kurul mahkeme kararını bozdu.