Kamu kurumlarında çalışan YHS personelleri kadroya kavuşmak istiyor. Hükümetin Kamuda çalışan birçok taşeron işçinin kadroya geçirilmesinin ardından, mağdur YHS personelleri artık sıranın kendilerinde olduğunu düşünmektedir. Uzun yıllar boyunca devlete hizmet etmelerine rağmen emeklerinin karşılığını alamadıkları için tepki göstermektedirler. Bu süreçte yanlız bırakıldıklarını ve statü değişikliği isteklerinin dikkate alınmadığını düşünmektedirler.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından başlatılan çalışmalarda, Kamu da taşeron işçi olarak çalışan birçok  vatandaşın kadroya geçirilip, Hükümetin YHS çalışanlarının isteklerinin görmezden gelmesinin ardından mağdur vatandaşların tepkisi büyüdü.

Yardımcı Hizmetler Sınıfı personellerinden hükümete çağrı: Kadroya geçmek  istiyoruz - Son Dakika

BU SÜREÇTE KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR

YHS mağdurlarınının çoğu üniversite mezunu olmalarına rağmen statü değişikliği yapmaya çalışıyoR. Peki yaşadıkları sorunlar neler, işte detaylar..

Bu süreçte Görevde Yüseklem Sınavı'nın yapılmaması ve sayılarının çok fazla olmasına rağmen kadro alımlarının yetersiz olması, personelin kariyerinde gelişme isteğini sınırlamakta  ve mental sağlıklarını da olumsuz yönde etkilemektedirler. Aynı zamanda görev aldıkları yerlerde yaptıkları işlerin tam net olarak belirlenmemesinden dolayı tepkilerini sürdürüyorlar.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'ndaki eksiklikler ve Yardımcı Hizmetler Sınıfına yönelik ek gösterge belirlenmemesi de adil olmayan bir duruma yol açmaktadır. Eşit işe eşit ücret prensibinin gerekliliği göz önüne alındığında, benzer görevlerde çalışan farklı unvanlardaki memurlar arasındaki ücret farkının giderilmesi önemlidir.

YHS PERSONELLERİ BECERİLERİNE UYGUN İŞLERDE ÇALIŞMAK İSTİYOR

Yardımcı Personelleri Sınıfı, aralarında çok fazla sayıda üniversite mezunu barındırmaktadır. Çoğu zorlu ekonomik şartlarda hem ev geçindirip, hem de çalışmaktadır. Devlete hiç bir yüklerinin olmadığını söyleyen vatandaşlar, tek istekleri olan memuriyet statüsü için sosoyal medya platformlarından seslerini duyurmaya çalışmaktadırlar. YHS devlet memurları için belirlenen 12 Hizmet Sınıfı arasında bulunmaktadır. Çalışanların görev tanımları memur için ifade edilen asli ve sürekli kamu hizmeti tanımına girmediğinden Yardımcı Hizmetler Sınıfı memur olarak kabul edilmiştir. Öte Aynı işi yapıp farklı statülerde olan ve farklı ücret aldıklarını dile getiren vatandaşlar, bu konuların acil çözüme kavuşturulması gerektiğini düşünmektedirler. Bunun için yapılacak kapsamlı bir çalışma ile her kurumda görevde yükselme sınavları veya unvan değişikliği sınavları açılmalı ve bu personellerin hizmet sınıfları sınav sonuçlarına göre değiştirilmelidir.

5000 ve kısmi emeklilik yeni torba yasada yer alacak mı? 5000 ve kısmi emeklilik yeni torba yasada yer alacak mı?

YHS ÇALIŞANLARI KADROYA KAVUŞACAK MI?

Yükseköğretim kurumlarında görev yapan memurlardan 5 inci maddede belirtilen kadrolara görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atanacakları kapsarken konuya ilişkin açıklamaların yapılmaması YHS personellerinin statü değişikliği yapmasındaki en büyük problemler arasında gösterilirken, konuya ilişkin açıklama gelmedi.