Yardımcı hizmetler sınıfında çalışan  458 bin 615 sözleşmeli personel, artık memuriyet kadrosu istiyor. Yılalrdır kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan vatandaşlar, çabalarının karşılığını almak istemektedir. Mağdurlara memuriyet kadrosu verilmediği için mevcut ekonomik şartlarda geçim sıkıntısı çekmektedirler. Süreç içersinde yalnız bırakıldıklarını ve kamunun kanayan yarası olarak tabir ettikleri Yardımcı hizmetler Sınıfı (YHS) statü değişikliği konusuna acil çözüm getirilmesi için, seslerini sosyal medya platformlarından duyurmaktadırlar. Aralarında üniversite mezunu vatandaşların da bulunduğu mağdurlar, görevde yükselme sınavı olmaması ve memuriyet kadrosu verilmediğinden hükümet tarafından mağdur edilmişlerdir. Vatandaşların bu çağrısı acil yanıt bularak isteklerinin yerine getirlmesi geekmektedir.

BU SÜREÇTE KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR

YHS mağdurlarının çoğu üniversite mezunu olmalarına rağmen statü değişikliği yapmaya çalışmaktadır. Peki istekleri neler, hükümetten beklentileri neler?

Bu süreçte Görevde Yüseklem Sınavı'nın yapılmaması ve sayılarının çok fazla olmasına rağmen kadro alımlarının yetersiz olması 458 bin 615 mağdurun uzun süredir memuriyet kadrosu isteği havada asılı kalmıştır. Personelin çalıştığı kurumlardan az maaş alması onların hükümetten memuriyet kadrosu istemerline sebep olmaktadır ve mental sağlıklarını da olumsuz yönde etkilemektedir. Aynı zamanda görev aldıkları yerlerde yaptıkları iş tanımları belli değildir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'ndaki eksiklikler ve Yardımcı Hizmetler Sınıfına yönelik ek gösterge belirlenmemesi de adil olmayan bir duruma yol açmaktadır. Eşit işe eşit ücret prensibinin gerekliliği göz önüne alındığında, benzer görevlerde çalışan farklı unvanlardaki memurlar arasındaki ücret farkının giderilmesi önemlidir.

YARDIMCI HİZMETLER SINIFI KADROLARI NELERDİR?

Kamu kurumlarında çalışan YHS personelleri olarak çalışan vatandaşlar birçok meslekle ilgileniyor.  hizmetli, kaloriferci, bekçi, bahçıvan, aşçı vb gibi kadrolar Yardımcı Hizmetler Sınıfında görev yapan kadrolar arasında yer almaktadır. Ancak, kadrolar itibariyle herhangibir görev tanımı yapılmadığından bir hizmetli çok fazla sayıda iş yapıyor.

YARDIMCI HİZMETLER SINIFINDA HANGİ MESLEKLER VAR?

Kamu kurum ve kuruluşlarında lise, ön lisans, yüksek lisans ve doktora mezunu, mesleğini ve sanatını ileri düzeyde yapan, teknisyen yardımcısı, aşçı, kaloriferci, terzi, berber, garson, bahçıvan, matbaacı, dağıtıcı, hizmetli, vb. unvanlarda görev yapan 110.000 Yardımcı Hizmetler Sınıfı personeli bulunmaktadır.

''KAMU ÇALIŞANALRINA DİPLOMALARINA UGUN İŞLER VERİLEMLİ''

Yardımcı Hizmetler Sınıfına kadro verilmesi konusunda açıklama yapan Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram 

Tonbul desteğini şu sözlerle ifade etti:

"Kamu çalışanlarına diplomalarına uygun kadrolar verilmeli. Kamuda 140 bin civarındaki yardımcı hizmetler sınıfı personelinden lise ve üzeri eğitim seviyesine sahip olanlar, bir defaya mahsus olmak üzere genel hizmetler sınıfına geçirilmeli. Toplu sözleşme masasında da her seferinde dile getirdiğimiz bu talebin karşılanması hem personelin motivasyonunu hem de kamunun hizmet kalitesini artıracaktır." dedi. Kamunun kanayan yarası olarak tabir edilen Yardımcı Hizmetler Sınıfı Personelleri'nin mağduriyetleri göz ardı edilmeyerek, memuriyet istekleri yerine getirilmelidir.

YHS (YARDIMCI HİZMETLE SINIFI) NEDİR?

YHS, Yardımcı Hizmetler Sınıfıdır, memurluğun en alt basamağıdır, memur sınıfında değillerdir, verilen her görevi " Temizlik, garsonluk, getir götür işleri, hastanede ise hastabakıcılık vb." yapmaktadırlar. 657 sayılı kanuna tabidirler.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36. Maddesine göre;

Yardımcı hizmetler sınıfı, kurumlarda her türlü yazı ve dosya dağıtmak ve toplamak, müracaat sahiplerini karşılamak ve yol göstermek; hizmet yerlerini temizleme, aydınlatma ve ısıtma işlerinde çalışmak veya basit iklim rasatlarını yapmak; ilaçlama yapmak veya yaptırmak veya tedavi kurumlarında hastaların ve hastanelerin temizliği ve basit bakımı ile ilgili hizmetleri yapmak veya kurumlarda koruma ve muhafaza hizmetleri gibi ana hizmetlere yardımcı mahiyetteki görevlerde her kurumun özel bünyesine göre ve yine bu mahiyette olmak üzere ihdasına lüzum gördüğü yardımcı hizmetleri ifa ile görevli bulunanlardan 4 üncü maddenin (D) bendinde tanımlananların dışında kalanları kapsar.

Yeni yılda ehliyet affı müjdesi gelecek mi? Yeni yılda ehliyet affı müjdesi gelecek mi?