Emeklilikte Adalet Derneği mücadeleye devam ediyor! Emeklilikte Adalet Derneği mücadeleye devam ediyor!

Kamu kurum ve kuruluşlarında Yardımcı Hizmetler Sınıfı'nda (YHS) görev alan personeller Çok ağır şartlarda, mobing altında, görev tanımı olmadan çalıştıklarını, kamunun üvey evlatları olduklarını, içlerinde büro işlerini yapabilecek ön lisans, lisans ve yüksek lisans mezunu kişilerin olduğunu söyleyerek bir defaya mahsus statü değişikliği yapılmasını talep ediyor.

YHS personelleri çalıştıkları ya da çalışmak istedikleri kurumlarda Görevde Yükselme Sınavı'nın açılmaması, açılsa bile mülakat ve derece kademe sorunundan, açılan kadro sayısının yetersizliğinden ötürü kariyerlerinde yükselme imkanı bulamamakta.

Birçok alanda çalışan Yardımcı Hizmetler Sınıfı personelinin yaşadığı sorunların dikkate alınmaması da YHS adı altında çalışan personelleri kötü etkilemekte ve iş motivasyonlarını düşürmekte.

YARDIMCI HİZMETLER SINIFI PERSONELLERİ NE İSTİYOR?

Yardımcı Hizmetler Sınıfı Platformu altında bir araya gelen YHS personelleri, 1 defaya mahsus eğitim durumlarına göre Genel İdari Ve Teknik Hizmetler Sınıflarına Geçiş hakkı taleplerini şu maddelerle açıklıyor: 

  • Tanımsız görevlendirilmenin çeşitli mağduriyetleri de beraberinde getirmesi.
  • Eğitim durumuna tezat personel israfı diyebileceğimiz hali ile bulunduğu kurumunda imajına ters gelen vaziyeti için.
  • 58 yıllık YHS kadrosunun ortaya çıkma gereksinimlerinin ömrünü tamamlaması sebebiyle mensubu bulunan personeli âtıl vaziyete getirdiği için.
  • Kariyer, özlük, mali durumlarının 657 Sayılı Devlet Memuru Kanunu'nda memur görünümleriyle bağdaşmaması için.
  • Görevde Yükselme Sınavlarının kararının bakanlık ile kurumlara bırakılıp, düzensiz ve uzun süre yapılamadığı gibi açılan kadro yetersizliği, kadro derece sorunu ve mülakât engelleriyle gelecek İş hayatında ciddi olumsuzluk yaşanması.