Kamuda çalışan birçok taşeron işçiler hükümet tarafından kadroya geçirildi. Uzun yıllardır talepleri dikkate alınmayan Yardımcı hizmetler sınıfı personelleri çalışmalarının karşılığını almak için sosyal medya hesapları üzerinden çalışma başlattı. Vatandaşların çoğunun üniversite mezunu olmalarına rağmen hükümet tarafından kadro verilmediği binlerce mağdur emeklerinin karşılığını alamıyor. 

 bu süreçte taleplerinin dikkate alınmadığını söyleyen mağdurlar, birçok kamu personellerinin taşerondan kadroya geçirilmesine rağmen henüz kendilerine yönelik çalışmaların başlatılmamasından dolayı mağdurların tepkileri sürüyor. Yardımcı Hizmetler Sınıfı çalışanı kamu personelleri Genel İdari Hizmetler Sınıfına geçerek, Görev tanımlamalarının yapılmasını istiyor. Aralarında üniversite mezunlarının da olduğunu belirterek statü değişikliğinin getirlilmesini istiyorlar.

BU SÜREÇTE KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR

YHS mağdurlarınının çoğu üniversite mezunu olmalarına rağmen statü değişikliği yapmaya çalışıyoR. Peki yaşadıkları sorunlar neler, işte detaylar..

Bu süreçte Görevde Yüseklem Sınavı'nın yapılmaması ve sayılarının çok fazla olmasına rağmen kadro alımlarının yetersiz olması, personelin kariyerinde gelişme isteğini sınırlamakta  ve mental sağlıklarını da olumsuz yönde etkilemektedirler. Aynı zamanda görev aldıkları yerlerde yaptıkları işlerin tam net olarak belirlenmemesinden dolayı tepkilerini sürdürüyorlar.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'ndaki eksiklikler ve Yardımcı Hizmetler Sınıfına yönelik ek gösterge belirlenmemesi de adil olmayan bir duruma yol açmaktadır. Eşit işe eşit ücret prensibinin gerekliliği göz önüne alındığında, benzer görevlerde çalışan farklı unvanlardaki memurlar arasındaki ücret farkının giderilmesi önemlidir.

KGM müşavirleri kadroya alınacak mı? KGM müşavirleri kadroya alınacak mı?

KONUYA İLİŞKİN AÇIKLAMA YAPILMADI

Yükseköğretim kurumlarında görev yapan memurlardan 5 inci maddede belirtilen kadrolara görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atanacakları kapsarken konuya ilişkin açıklamaların yapılmaması YHS personellerinin statü değişikliği yapmasındaki en büyük problemler arasında gösteriyor.