itfaiye eri alımı başvurusu başladı 2023 itfaiye eri alımı başvurusu başladı 2023

Üniversiteler bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere farklı kontenjanlarda olmak üzere sözleşmeli personel alımı yapacak. MÜLAKAT ve İKAMET şartı aranmayan personel alım ilanlarına başvurular internet üzerinden başladı. Peki hangi kadrolarda personel alımı yapılacak? Başvuru şartları nedir? Başvuruya ilişkin detaylar ve alım yapan kamu hastaneleri yazıda..

KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

İlana başvuru yapacaklarda adaylarda aranan şartlar şu şekilde:

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı
suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma,
suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

d) Askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş
olmak, şartlarını taşıması gerekmektedir.

-07 Nisan 2023 tarihi itibariyle 40 (kırk) yaşını doldurmamış olmak (07 Nisan 1983) tarihinde veya bu tarihten sonra doğmuş olanlar).

-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 53’üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

ALIM YAPILACAK KADROLAR

Büro personeli
Hemşire
Psikolog
Diğer Sağlık Personeli
Tıbbi Sekreter
Laborant
Temizlik Görevlisi
Güvenlik Görevlisi
Avukat
Sağlık Teknikeri
Röntgen Teknisyeni
Sağlık Fizikçisi
Spor Uzmanı
Mühendis
Teknisyen
Şoför
Bahçe Bakım Personeli
Mimar
Fizyoterapist
Radyoloji Teknikeri
Veteriner Hekim
Eczacı

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi 
Türk Alman Üniversitesi  
Türk Alman Üniversitesi 
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi  
Ardahan Üniversitesi 
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi 
Pamukkale Üniversitesi 
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi  
Ordu Üniversitesi  
Akdeniz Üniversitesi  
Türk Alman Üniversitesi 
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi