TBMM Genel Kurulunda, Emeklilikte Yaşa Takılanlarla (EYT) ilgili düzenlemeleri içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin tümü üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasının ardından EYT yasası çıktı. Uzun zamandır beklenen EYT düzenlemesi birçok mağduriyeti daha beraberinde getirdi. Borçlanma mağduru olan 2000-2001 ve 2002 devresi astsubaylar da EYT düzenlemesinin gerisinde kalan kesimlerden sadece biri.

İŞKUR TYP kapsamında personel alacak İŞKUR TYP kapsamında personel alacak

Okul borçlanması yapan astsubaylardan 1999 öncesi ve 2003 sonrası EYT kapsamında emekli olurken, 2000, 2001 ve 2002 devre astsubaylar EYT'de devre dışı kaldı. Bir kesime borçlanma hakkı verilirken kısa bir zaman diliminde görev alan vatandaşların borçlanma hakkı olmaması eşitsizliklere yol açtı. 

Askeri okul öncesine ait fakülte ve meslek yüksekokulu sürelerini borçlanarak EYT kapsamında emekli olmak isteyen astsubaylardan 1999 öncesi ve 2003 sonrası olanlarda borçlanma hizmetten ve üniversite başlangıcı sigorta başlangıcı sayılıyor. 2000, 2001 ve 2002 devre astsubaylar da borçlanabilirken, borçlanmaları hiz- metten sayılsa da sigorta hizmet başlangıçları değişmiyor. Dolayısıyla bu kapsamdaki astsubaylar EYT'de devre dışı kalarak, emekli olabilmeleri için daha uzun yıllar çalışmaları gerekiyor.

Uzun süre EYT yasasını bekleyen 2000-2001 ve 2002 devresi astsubaylar yaşanan bu haksızlığa karşı çıkarak adil bir emeklilik sisteminin gelmesini istiyor. Mevcut ekonomik koşullarda emekli olmak için önlerinde duran engellerin kaldırılmasını, 1999 öncesi ve 2003 sonrası astsubaylar gibi EYT kapsamından yararlanmak istiyor. 

Astsubaylar, yaşadıkları mağduriyetin son bulmasını talep ederek birçok mecrada yetkililere seslenerek adil ve eşit emeklilik sistemi talep ediyorlar.