Strazburg'da gerçekleştirilen AP Genel Kurul oturumunda, üçüncü ülkelerin ekonomik zorlamalarına karşı "baskı önleme enstrümanı" adlı ticari misilleme mekanizması kurulmasını içeren yasa oy çokluğuyla kabul edildi. Yasaya göre, AB ve üye ülkeler, üçüncü ülkelerin ekonomik zorlama ve baskılarına karşı kendi tedbirleriyle korunacak.

Kamu ihalelerine erişim engeli

Yeni mekanizma, AB üyesi olmayan bir ülkenin ticaret veya yatırım tedbirleri uygulayarak veya uygulamakla tehdit ederek AB'ye veya bir üye ülkeye belirli bir seçim yapması için baskı uygulamaya çalışması durumunda kullanılacak. Ekonomik zorlamaya misilleme olarak uygulanabilecek tedbirler arasında, mal ve hizmet ticaretinde kısıtlama, doğrudan yabancı yatırımları sınırlandırma, ithalat veya ihracat lisansları uygulama, kamu ihalelerine erişim engeli gibi çeşitli ticari önlemler yer alacak.

Bağ-Kur ihya mağduriyeti ne zaman çözülecek? Bağ-Kur ihya mağduriyeti ne zaman çözülecek?

AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanacak

Bu mekanizma çerçevesinde AB Komisyonu, ekonomik zorlama konusunda araştırmaları yürütecek ve bulgularını üye ülkelere sunacak. Üye ülkeler oy çokluğuyla mekanizmayı hayata geçirecek ve komisyonu uygun önlem almakla yetkilendirecek. Mekanizma bu aşamadan sonra AB üyesi ülkelerin resmi onayının ardından AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanarak yürürlüğe girecek. Söz konusu mekanizmanın, Çin gibi, ekonomik dayatmalarda bulunduğu iddia edilen ülkelere karşı kullanılabileceği öngörülüyor.