Sağlık Bakanı Memişoğlu'nun 'Aile hekimliklerini güçlendireceğiz' açıklamaları üzerine,  Genç Sağlık Sendikası Asm Grup Elemanları Komisyonu Başkanı Büşra Şahiner "Aile hekimlikleri adına yapılacak her yenilik çok değerli bu konu ile sahanın ihtiyaçlarını ve taleplerini dinleyip sendikalarla iş birliği yaparak çözüm bulacağınıza olan inancımız tamdır" diyerek talepleri dile getirdi:

Aile hekimliği sistemini güçlendirmenin yolu binlerce sağlıkçıya iş güvencesi sağlamak ile mümkün olacaktır 

Aile hekimliği sistemini güçlendirmenin yolu binlerce sağlıkçıya iş güvencesi sağlamak ile mümkün olacaktır 

Yapılacak yenilik sağlık sisteminin en mağduru olan Asm Grup Elemanlarına iş güvencesi sağlamalı, özlük hakkı tanımalı 

Aile sağlığı merkezleri tanılamanın yapıldığı, kronik hastalıkların tespitinin yapıldığı çok değerli sağlık kuruluşlarıdır ancak hem fiziki açıdan hem çalışan refahı açısından hakettiği şartlara ulaşabilmiş değildir. 

Kurum içerisinde mağduriyetine her geçen gün yenileri eklenen, bir çok sosyal haktan mahrum bırakılan ve her anlamda hekim arkadaşlara bağlı olan Asm Grup Elemanları ise kurumun en mağduru olmaya devam ediyor.


Olmayan iş güvenceleri, olmayan sağlıkçı sıfatları ve çok düşük olan maaşlarıyla tükenmek üzere , her geçen gün işsiz kalan Asm Grup Elemanları kendisine uygun görülen bu sıfatı kabul etmiyor ve "sağlıkçı" sıfatıyla çalışmak istiyor

Asm Grup Elemanları şiddet durumlarında ise beyaz kod verme yetkisine sahip değil

Hekimlerle patron-işci iliskisi kurmak isteyemeyen Asm Grup Elemanları işsiz kalma korkusuyla görev tanımı dışında işler yapmak zorunda kalıyor , süt izni , doğum izni gibi durumlarda ise yalnız kalan kadın arkadaşlarımız gebelik sürecinde de sorun yaşıyor 

Yürütülebilirliğini kaybetmek üzere olan bu sistem hem hekim arkadaşlarımızı hem Asm Grup elemanlarını mağdur ediyor bizler bu sistemin kamucu, eşitcil ve barışçıl bir sistemle değiştirilmesini talep ediyoruz.

Talebimiz bu büyük sağlık ordusu için eşit işe eşit maaş olacaktır eşit işe eşit özlük hakkı olacaktır ,branş farkı gözetmeksizin, yarı zamanlı tam zamanlı ayrımı yapılmaksızın  kadro teslimi olacaktır

Hemşire, ebe, att, tıbbı sekreter ve temizlik personeli sağlıkçıdır İş güvenceli bir çalışma hayatına kavuşmalıdır 

Sağlığın elemanı olmaz 

İşe girerken istenen sağlıkçı diplomasının gereği yapılmalı 

"Sınıf elemanı" dediğimiz SAĞLIKÇILAR  gerektiğinde kamu görevlisi sayılabiliyor ve tazminatlarını Sağlık Bakanlığı tarafından alıyor ise mali ve özlük hakları neden hekime bağlı? 

İşten ayrılışlarda kıdem tazminatı Sağlık Bakanlığından alıyorsak mali,özlük haklar neden hekime bağlı?

Aile Sağlık Merkezleri Sağlık sisteminin temel taşıdır 
Kamu binaları haline gelmelidir 
Görev yapan tüm sağlık çalışanları devlet güvencesi altına alınmalıdır 

Sağlık sistemine sayısız katkısı olan bu büyük sağlık ordusunu görmezden gelemeyiz, yok sayamayız 

Iğdır Belediyesi'nde eylemler sürüyor! İşten çıkarılan 204 işçi işini geri istiyor Iğdır Belediyesi'nde eylemler sürüyor! İşten çıkarılan 204 işçi işini geri istiyor

Başarılı sağlık hizmetleri mutlu sağlıkçılar ile sağlanacaktır.. hemşire, ebe, att, tıbbı sekreter, temizlik personeli sağlıkçıdır İş güvenceli bir çalışma alanına kavuşmalıdır 

Kamu dışı asç lere sağlanan kadro bu büyük  sağlık ordusuna da sağlanmalı

Sağlık Camiasının Büyük Bir Kısmını Kadın Sağlık Çalışanlarımız Oluşturmaktadır Ancak Fedakarca Çalışan Bu Sağlık Ordusu Bazı Temel Haklardan Mahrum Kalmaktadır Bunlardan En Değerlisi İse Süt İznidir 

Aile sağlığı merkezlerinde iş güvencesiz çalışan sağlık çalışanlarımız için talebimiz sağlıkçı sıfatıdır, özlük hakkı teslimidir

Eleman ifadesini ortadan kaldıralım yerine büyük harflerle SAĞLIKÇI yazalım 

Asm Grup Elemanları önümüzdeki süreçlerde kadrolu bir çalışma hayatına kavuşmayı talep ediyor

Aile Sağlığı Merkezleri kamu tarafından yapılmalı, kira - kiracı ilişkisi olmamalıdır. Özel kişi ve kurumlardan kiralanan ASM'lerin kira sözleşmeleri müdürlükler tarafından yapılmalıdır.

Kurum içindeki tüm personel sağlık bakanlığına bağlı çalışmalı 

Aile hekimleri işveren değil, kamu görevlisidir.

Grup personeline  iş güvencesi sağlanmalı, müdürlük kadrosuna alınmalı. Ortak tıbbı malzemeleri müdürlükler temin etmeli.
Hekim hekimdir iş veren olmaz 
Aile sağlığı merkezleri ticarethane değildir 
Asm Grup Elemanları sağlıkçıdır, kadrolu bir çalışma alanını hak eder

Hekimlerimizin omuzlarına yük haline gelen bu sistem kamucu bir sistem ile yer değiştirmeli
Kurum içindeki grup personeli  kadrolu çalışma alanına kavuşmalıdır

Aile birliği önemli
Süt iznine çıkabilirsin ama döndüğünde işinin garantisi yok 

Pandemi döneminde balkonlardan alkışladığımız  özveriyle çalışan ancak kuruma gelen aşı ve maskelerden mahrum bırakılan, ücretsiz toplu taşıma hakkını kullanamayan bu büyük sağlık ordusunu için 

Askere gidip gelen meslektaşlarımız işsizlik ile karşı karşıya kalıyor 

Özlük hakkı yok 
İş güvencesi yok 
Sağlıkçı sıfatı yok 
Yokların içinde var olmaya çalışan Sağlıkçılarımız için kadrolu bir çalışma alanı talep ediyoruz 
Aile sağlığı merkezleri sağlık bakanlığına bağlı kurumlardır hem işleyişi açısından hem personel yönetimi açısından tamamen kamu binaları haline gelmelidir 

Aile sağlığı merkezlerinin değerli parçası olan  Asm Grup Elemanları için iş güvenceli bir çalışma alanı haktır 

Aile hekimliği sistemi için yapılan , yapılacak her yenilik #AsmGrupKadro haberi gelmeden eksik kalacaktır 

Sağlık sistemi bir bütündür 
Bu sistemin her parçası çok değerlidir birini birinden ayırmak sağlık sistemine zarar verir 

Yıllardır hakettiği özlük haklara kavuşamayan #AsmGrupKadro istiyor 

Belli belirsiz sıfatlardan kurtulup 
Sağlıkçı sıfatına kavuşmak istiyoruz 
Görev tanımı belli olmayan çalışma hayatından iş güvenceli ve kadrolu bir çalışma alanına kavuşmak istiyoruz

Her asgari ücrete zam döneminde cari gider uygun düzeyde artırılmadı gerekçesiyle binlerce sağlıkçı işsiz kalıyor 

İlave tediye, yer değişikliği, giyim yardımı ve promosyon gibi bir çok sosyal haktan mahrum kalan #AsmGrupKadro bekliyor 

İş güvencesinin sağlanmasının yanı sıra işten çıkarılma korkusuyla çalışmak istemiyorlar

Kurum içindeki farklılıkların giderilmesi ve herkesin eşit bir şekilde muamele görmesini talep ediyoruz

ASM grup elemanlarının maaşlarının iyileştirilmesi daha iyi yaşam standartlarına sahip olmalarını sağlayacaktır 

ASM grup elemanlarının devlet güvencesi altına alınması, iş güvencesinin sağlanmasını talep ediyoruz 

Aynı işi yapan ancak kadrolu olan meslektaşlarıyla aralarında eşitsizlik bulunması nedeniyle mağduriyet yaşadıklarını belirten ASM Grup elemanları, kadroya geçmeyi talep ediyor

Mevcut çalışma şartlarında haksızlığa uğradıklarını belirterek bir düzenleme yapılmasını isteyen ASM Grup Elemanları kadroya alınmayı bekliyor.

Asm Grup Elemanları gelişen ve değişen Türkiye şartlarına uyum sağlamakta güçlük çekiyor

Yarı zamanlı çalışma sistemi iş gücü kaybıdır #AsmGrupKadro 

Asm Grup Elemanları sağlıkçı kartına sahip değil 

"Ara eleman, ortak eleman, ücretli eleman, yardımcı personel"..
Sağlıkçı diyen yok 

Kuruma alınacak sağlık personelinin bilgi ve yeterliliklerinin denetimi, mali ve özlük haklarının takibi bakanlıklar tarafından yapılmalıdır 

Editör: Zeynep Peksoy