Taşeron işçilerin 696 sayılı KHK ile kadroya geçirilmesi sonucu, belediye şirketleriyle birlikte kamu kurumlarındaki işçi sayısı 1 milyona ulaştı.

Toplu sözleşmelerin devreye girmesiyle mali ve sosyal haklarda önemli iyileşmeler sağlanmasını takiben 4/D sürekli işçilerin en önemli gündemi; tayin, terfi, nakil ve becayiş hakkı oldu.

Ancak sürekli işçi kadrosunda çalışan personellere yönelik mevzuatta işçilerin nakil ve tayinine cevaz veren bir düzenleme bulunmuyor.

Diğer yandan 4/D işçiler, 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olmakla beraber kamu kurumu işçisi statüsündedirler.

Dolayısıyla hem işçiler hem de sendikalar, yoğun olarak tayin ve nakil hakkı istemektedir.

Kamu Denetçiliği Kurumu’na (KDK) yapılan en fazla başvuru da taşeron işçilerden gelmekte, işçilerin başvuruları arasında da nakil ve tayin hakkı önemli bir yer tutmaktadır.

NAKİL HAKKI VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ KONUSUNDA YENİ DÜZENLEMEYE İHTİYAÇ VAR!

KDK’nın yıllık olarak yayınladığı raporunda; taşeron işçilerle ilgili önemli tespit, değerlendirme ve önerilere yer verildi. Kadroya geçişten sonraki uygulamalara ilişkin hükümlerde bazı hususların eksik olduğu belirtildi. Raporda şöyle denildi: Kurumumuza yapılan başvurulardan; çalışma koşulları, nakil talepleri, meslek kodu ve unvan değişikliği gibi durumların anılan mevzuat hükümlerinde öngörülmediği, bu sebeple dinamik yapıda olan ve birçok idarenin uygulayıcı konumunda olduğu bu uygulamaya ilişkin ikincil düzenlemelerin makul sürede geliştirilmesi ve detaylandırılmasına ihtiyaç olduğu değerlendirilmektedir.

Böylece mevcut mevzuatta, işçilerin nakil ve tayin hakkına yer verilmediği ancak bu durumun çalışanların ihtiyaçlara cevap veremediği değerlendirilmiş; ikincil mevzuat düzenlemesiyle bu hususların açıklığa kavuşturulması istenmiştir.

KDK bu önerisiyle, kanun koyucunun ve kamu idarelerinin çalışma koşulları, nakil talepleri, meslek kodu ve unvan değişikliği konusunda düzenleme yapmasını önermektedir.

Kadroya geçen taşeron işçilerin en çok talep ettiği hususların nakil hakkı, unvan değişikliği ve meslek kodu değişiklikleri olduğu dikkate alındığında, KDK’nın önerisi yönünde düzenleme yapılmasının yerinde olacağını değerlendirmekteyiz.

Öte yandan KDK, 18745356-101.07.04-E.5673 Sayılı Kararında, tayin hakkı bulunmayan sözleşmeli personele, sağlık mazereti dikkate alınarak tayin imkanı tanınması yönünde karar tesis etmiştir. Benzer durumda olan işçiler için de KDK’ya başvuru yolu açıktır. KDK’nın benzer durumda olan ve geçerli sağlık mazeretine sahip işçiler için de aynı yönde karar verebileceğini değerlendiriyoruz.

BAKANLIK TAYİN VE NAKİL HAKKI KONUSUNDA ÇALIŞIYOR!

Ayrıca son dönemde sendikaların girişimleriyle kadroya geçen taşeron işçilere tayin ve nakil hakkı tanınması yönünde girişimler sürmektedir.

Edinilen ilgiye göre; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda 4 /D sürekli işçilere nakil ve tayin hakkı veren bir düzenleme üzerinde çalışıyor.

Böylece mevcut mevzuatta, işçilerin nakil ve tayin hakkına yer verilmediği ancak bu durumun çalışanların ihtiyaçlara cevap veremediği değerlendirilmiş; ikincil mevzuat düzenlemesiyle bu hususların açıklığa kavuşturulması istenmiştir.

KDK bu önerisiyle, kanun koyucunun ve kamu idarelerinin çalışma koşulları, nakil talepleri, meslek kodu ve unvan değişikliği konusunda düzenleme yapmasını önermektedir.

Kadroya geçen taşeron işçilerin en çok talep ettiği hususların nakil hakkı, unvan değişikliği ve meslek kodu değişiklikleri olduğu dikkate alındığında, KDK’nın önerisi yönünde düzenleme yapılmasının yerinde olacağını değerlendirmekteyiz.

Öte yandan KDK, 18745356-101.07.04-E.5673 Sayılı Kararında, tayin hakkı bulunmayan sözleşmeli personele, sağlık mazereti dikkate alınarak tayin imkanı tanınması yönünde karar tesis etmiştir. Benzer durumda olan işçiler için de KDK’ya başvuru yolu açıktır. KDK’nın benzer durumda olan ve geçerli sağlık mazeretine sahip işçiler için de aynı yönde karar verebileceğini değerlendiriyoruz.

BAKANLIK TAYİN VE NAKİL HAKKI KONUSUNDA ÇALIŞIYOR!

Ayrıca son dönemde sendikaların girişimleriyle kadroya geçen taşeron işçilere tayin ve nakil hakkı tanınması yönünde girişimler sürmektedir.

Edinilen ilgiye göre; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda 4 /D sürekli işçilere nakil ve tayin hakkı veren bir düzenleme üzerinde çalışıyor.

İl Sağlık Müdürlüğü’nün itirazı üzerine konu, İstanbul Bölge İdari Mahkemesi’nin önüne geldi. Bölge İdari Mahkemesi, 8. İdare Mahkemesi’nin kararını kesin olarak onadı. Böylece işçinin eş durumundan tayini, mahkeme kararıyla kesinleşti.

Meslek kodu mağdurları çözüm talep ediyor! Meslek kodu mağdurları çözüm talep ediyor!

Diğer mahkemelerinde, mazeret durumlarına göre işçilere tayin hakkı verdiği kararları sözkonusudur.

Geline noktada; bu kararlar emsal gösterilerek mazeret durumuna bağlı olarak işçilerin mahkeme yoluyla tayin hakkını elde edebilmesi mümkün olmaktadır.

Bu nedenle sürekli işçilerin tayin ve nakil hakkı konusunda genel bir düzenleme yapılarak, hem işçilerin mahkeme yolunu tutmasının önün geçilmesi hem de yargının ilave iş yükünden kurtarılması isabetli olacaktır.