Yüz binlerce taşeron işçi kadro sözünün tutulmasını istiyor! Yüz binlerce taşeron işçi kadro sözünün tutulmasını istiyor!

Belediyede uzun yıllar boyunca taşeron olarak çalışmış işçilerin kadro konusu büyük bir sorun haline gelmiştir. Belediye şirket işçileri, 696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) uyarınca verilen taahhütlerin yerine getirilmesini talep etmektedirler. Bu konu, belediyeye yıllarını vermiş olan işçiler için büyük bir endişe kaynağıdır.

BELEDİYE ŞİRKET İŞÇİLERİ KADRO İSTİYOR

Birçok işçi, "Belediye Şirkete Kadro" talebiyle, 4D norm kadrosunun bu amaca ulaşılması için gerekliliğini vurguluyor. İşçiler, "Kamu Çerçeve Protokolü"nün belediye şirketlerinde çalışan işçilere de uygulanmasını talep ediyorlar. Bu talepler, belediye şirketlerinde çalışan işçilerin daha iyi çalışma koşullarına ve özlük haklarına sahip olmalarını amaçlamaktadır. Bu şekilde, işçilerin belediye şirketlerindeki istihdamları daha düzenli ve adil bir şekilde düzenlenmiş olacaktır.

BELEDİYE ŞİRKET İŞÇİLERİNE 4D NORM KADRO GETİRİLSİN

Uzun yıllar boyunca belediyelerde taşeron olarak görev yapmış olan işçiler, 696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) uyarınca verilen taahhütlerin yerine getirilmesini talep ediyorlar. Açlık sınırının altında bir gelirle çalışan binlerce işçi, kadro beklentilerini sürdürürken, bazı belediyeler bu süreci yavaşlatma eğiliminde görünüyor. İşçiler, belediye şirketlerinde de 4D norm kadro uygulamasının hayata geçirilmesini istemektedirler. 4D statüsündeki işçiler, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu yerine 4857 Sayılı İş Kanunu'na tabi olarak çalışmaktadır ve bu bağlamda özlük haklarına sahiptirler.

4D KAMU İŞÇİLERİ KİMLERDİR VE HANGİ KANUNA TABİDİR?

4D kamu işçileri, A, B ve C kanunlarına tabi olmayan ve bu kanunlarla ilgili düzenlemeleri gereği olarak belirsiz süreli iş sözleşmeleriyle sürekli işçi kadrolarında çalıştırılan veya geçici pozisyonlarda, mevsimlik veya kampanya işlerinde, orman yangını mücadelesi gibi belirli projelerde çalıştırılan kişilerdir. 4D işçileri, A ve B işçilerine göre daha az özlük haklarına sahiptir, çünkü sözleşmeli işçilerdir.

4D kapsamında çalışan işçiler için 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri uygulanmaz. Bu işçiler, 4857 Sayılı İş Kanunu hükümlerine tabidirler. Bu kanunlar çerçevesinde, 4D işçilerine aşağıdaki özlük hakları tanınır:

  1. Yıllık ücretli izin hakkına sahiptirler.
  2. Kıdem tazminatı alabilirler.
  3. Haftalık çalışma saatleri belirlenmiştir.
  4. Kadın işçilere doğum izni hakkı verilir.
  5. İzin hakları arasında mazeret izni bulunur.
  6. Baba olan erkek işçiler, doğum sonrası 5 gün boyunca ücretli izin kullanabilirler.
  7. Vefat durumunda ölüm izni alabilirler.
  8. İşçilerin engelli çocukları varsa, izin kullanma hakkına sahiptirler.